Musimy się uczyć nowych umiejętności

Musimy się uczyć nowych umiejętności – aż 65 proc. dzieci rozpoczynających obecnie edukację będzie wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją

Do 2025 roku wraz z rozwojem technologii i automatyzacją na całym świecie zniknie 85 milionów miejsc pracy – tak przewiduje Raport Światowego Forum Ekonomicznego. Prognozy wskazują, że jednocześnie powstanie blisko 97 milionów nowych miejsc pracy z racji współpracy odbywającej się pomiędzy ludźmi, maszynami i algorytmami1. Jak przygotować dzieci i młodzież, aby odnalazły się w nowej rzeczywistości? Eksperci platformy edukacyjnej Tandu.pl wskazują, że warto przede wszystkim kształtować kompetencje oraz łączyć je ze sobą, aby wykształcić umiejętność korzystania z nich na wiele sposobów i w różnych okolicznościach.

Żyjemy obecnie w czasach zmian, które sprawiają, że musimy się szybko uczyć nowych umiejętności. Z kolei to, czego się właśnie nauczyliśmy już za chwilę może być nieaktualne. Prognozy ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego wskazują, że 65 proc. dzieci rozpoczynających dziś szkołę podstawową będzie pracowało w zupełnie nowych zawodach, o których jeszcze nie mamy pojęcia2. Dlatego niezwykle istotne jest, aby rozwijać umiejętności, które umożliwią bycie elastycznym oraz ułatwią odnajdywanie się w nowych sytuacjach.

Test Logitech Aurora w bieli – klawiatura G713 i myszka G502 X oraz mikrofon Blue Yeti

Jak wynika z raportu „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046” przygotowanego przez Infuture Instytut założony przez Natalię Hatalską, transformacja cyfrowa oraz globalne wyzwania (społeczne i środowiskowe), z którymi przyszło zmierzyć się nowym generacjom, wymuszają wdrożenie nowych modeli w edukacji, opartych na innowacyjności i kreatywności. Umiejętnie wykorzystane nowe technologie dają nowe możliwości działania i rozwiązywania problemów, które były niewykonalne w przeszłości. Wielu rodziców ma dziś tego świadomość i chce swoim dzieciom pomóc rozwijać nowe umiejętności.

Ponad 70 proc., nauczycieli i aż 90 proc. wykładowców zgadza się bowiem ze stwierdzeniem, że zawody, w których będziemy pracować za 10 lat, jeszcze nie zostały wymyślone. Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o takich stanowiskach jak mobile app developer, podcast producer czy operator drona.

Połowa dzieci uczęszcza na zajęcia pozaszkolne

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Tandu.pl przez IBRIS, ponad połowa dzieci w tym roku szkolnym będzie uczęszczać na zajęcia dodatkowe. Rodzice zapisują dzieci na takie kursy, aby wyposażyć je w nowe umiejętności, które w szkole rozwijane są często na niskim poziomie lub wcale.

Z naszego badania wynika, że aż 37 proc. rodziców decyduje się na udział swoich dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, aby wesprzeć ich rozwój oraz rozwijać nowe umiejętności i zainteresowania, których nie ma w programie szkolnym3 – zaznacza Jan Rudziński, pomysłodawca i CEO Tandu.pl, platformy z

zajęciami dla dzieci. – Zajęcia dodatkowe są kluczowe w rozwoju kompetencji. Uczestnicząc w lekcjach online, dzieci dosłownie z każdego miejsca – z dużego miasta czy mniejszej miejscowości – mają szansę kształtować te kompetencje, na które kładzie się mały nacisk w szkołach – dodaje Jan Rudziński.

Test Huawei nova 10 pro – zapomnisz o nieudanych selfie

Pożądane kompetencje

Kompetencje przyszłości definiowane są różnorodnie. Powołując się na ekspertów ze Światowego Forum Ekonomicznego wyróżniono cztery kluczowe obszary4, do których zaliczają poszczególne kompetencje:

  1. rozwiązywanie problemów to m.in. myślenie krytyczne i logiczne, analiza, rozwiązywanie krytycznych problemów, kreatywność, oryginalność;
  2. samozarządzanie, czyli aktywne uczenie się, techniki uczenia się, elastyczność, odporność na stres;
  3. praca z ludźmi, czyli przywództwo i odpowiedzialność społeczna, praca zespołowa;
  4. wykorzystanie i rozwój technologii co uwzględnia również jej kontrolę i monitorowanie oraz projektowanie i programowanie.

Współpraca w zespole oraz umiejętności cyfrowe i techniczne to kompetencje, które wyróżniają się spośród pozostałych. W badaniu Collegium Da Vinci5 pięć grup wskazało właśnie te kompetencje jako kluczowe. Zgodni byli uczniowie, studenci, wykładowcy, nauczyciele i menedżerowie. Respondenci wskazali kompetencje z różnych obszarów – społeczne jak praca zespołowa oraz cyfrowe i techniczne jak analizowanie i rozwiązywanie problemów. Istotne jest połączenie różnych obszarów i bycie elastycznym w ich wykorzystaniu. To klucz do sukcesu.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: