Polski biznes czeka na 5G

Polski biznes czeka na 5G myśli przyszłościowo. Stawia na chmurę i 5G

Światowa gospodarka spowalnia a wraz z nią szanse na utrzymanie wzrostu w naszej części Europy. Jednak polski sektor IT zachowuje optymizm i planuje dalszy rozwój. W jaki sposób firmy w Polsce chcą kontynuować ekspansję dzięki cyfryzacji?

Polski biznes

Według Equinix Global Tech Trends Survey* ponad połowa (57 proc.) decydentów z branży IT w Polsce wskazuje, że ich firmy pojawią się na nowych rynkach. Jednocześnie uodpornienie się na nagłe zmiany jest najważniejszym czynnikiem przy planowaniu strategii rozwoju technologicznego, uważa tak ponad 80 proc. respondentów. Dlatego jako kluczową ankietowani wskazywali skalowalność, którą zapewnia chmura obliczeniowa.

Test Acer Chromebook 314 – do pracy, rozrywki oraz codziennej komunikacji

Większość specjalistów IT w Polsce (65 proc.) deklaruje, że ich firmy zamierzają przenosić więcej funkcjonalności do chmury. Migrować będą przede wszystkim bazy danych (67 proc.), a w dalszej kolejności także funkcje związane z cyberbezpieczeństwem i starsze oprogramowanie (ang. legacy app). Podobnie postępują firmy na całym świecie – bazy danych przenoszone będą do chmury jako pierwsze w każdej szerokości geograficznej.

Jednak, jak pokazuje raport GTTS, firmy z regionu  Azji i Pacyfiku są wyraźnie bardziej odważne w kwestii migracji zarówno poczty elektronicznej, jak i aplikacji kluczowych dla prowadzenia działalności. Podjęcie takich starań wskazało aż 59 proc. respondentów z firm w regionie Azji i Pacyfiku, w Polsce taką migrację przewiduje tylko 1/3 firm.

Test Acer Swift 5 – estetyka, wydajność i mobilność

Połączenia bezpośrednie napędzają biznes

W gospodarce cyfrowej ekosystemy są fundamentem przedsiębiorczości. Firmy, które chcą przyspieszyć swoją cyfryzację i w pełni uczestniczyć w gospodarce opartej na technologiach cyfrowych mogą do tego wykorzystać połączenia bezpośrednie.

Dostosowanie biznesu do nadchodzących zmian to także nawiązywanie sieciowych połączeń bezpośrednich między firmami świadczącymi usługi na skalę międzynarodową. Pozwala to na wymianę danych przy największej możliwej przepustowości i najmniejszych opóźnieniach. Dzięki połączeniom bezpośrednim świadczenie usług cyfrowych na całym świecie jest możliwe niezależnie od tego, czy firma działa w Kalifornii, czy w Warszawie” – zauważa Sylwia Pyśkiewicz, prezes zarządu Equinix w Polsce.

Potwierdzają to wyniki raportu GTTS, w którym decydenci IT z Polski za największą korzyść połączeń bezpośrednich uznają wzrost elastyczności (38 proc.), a następnie ułatwienie transformacji cyfrowej (37 proc.) i poprawę optymalizacji sieci (36 proc.).

Test Creative Outlier Air V3 – możesz przejąć kontrolę

Kolejnym elementem postrzeganym przez sektor IT jako szansa na dalszy rozwój jest 5G, którego wdrożenie jest najważniejszym priorytetem strategicznym dla 45% respondentów. Technologia ta wdrażana jest już w ponad 61 krajach i, choć jej beneficjentami będą wszyscy użytkownicy sieci, to największy potencjał stoi przed przemysłem.

To dzięki 5G będzie możliwe powszechniejsze zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) w sektorze produkcji. Potwierdzają to wyniki badania GTTS, w którym zastosowanie AI i IoT jest najważniejszą zaletą dostrzeganą przez respondentów (44 proc.). Kolejnymi korzyściami wskazywanymi przez decydentów branży IT jest możliwość łączenia się z większą liczbą partnerów (40 proc.) i tworzenie nowego oprogramowania (39 proc.)

Cały raport i więcej informacji z badania Global Tech Trends Survey można znaleźć na stronie Equinix 2022 Global Tech Trends Survey.

*Badanie wykonane na zlecenie Equinix na reprezentatywnej grupie (n=2900) decydentów z branży IT z 29 krajów, w tym z Polski (n=100).

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: