Zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi

Zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi

STADA Health Report: Zdanie Europejczyków w kwestii cyfrowych rozwiązań w opiece zdrowotnej jest podzielone

Ponownie wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w zakresie opieki medycznej. Jak wynika z najnowszego raportu STADA Health Report, 64 proc. Europejczyków jest skłonnych skorzystać z konsultacji online z lekarzem. Tegoroczny 7 proc. wzrost nastąpił po okresie obowiązkowego korzystania z cyfrowych rozwiązań w związku z obostrzeniami w 2021 roku, w którym tylko 57 proc. Europejczyków deklarowało chęć odbycia internetowej wizyty.

zdrowie

Opinie na temat dbania o zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi różnią się w zależności od kraju. Największymi zwolennikami e-wizyt są mieszkańcy Portugalii (86 proc.), Rumunii (79 proc.) oraz Hiszpanii (78 proc.). W Polsce ponad połowa osób (58 proc.) jest skłonna skorzystać z konsultacji online, natomiast znacznie mniej do nich przekonani są Austriacy i Niemcy (po 55 proc.) oraz Czesi (54 proc.). Listę 15 krajów biorących udział w badaniu zamyka Belgia jako jedyne państwo, w którym mniej niż połowa populacji (47 proc.) jest przychylnie nastawiona do cyfrowych rozwiązań w kwestii dbania o zdrowie.

Test PocketBook Era – nowy etap komfortu e-czytania

Najczęstszym argumentem przeciwko e-wizytom jest brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Dla 20 proc. Europejczyków jest to wystarczający powód do całkowitej rezygnacji z tej formy leczenia. Oszczędność czasu i większa dostępność nie jest przekonująca dla 40 proc. Polaków – podczas wizyty online 20 proc. czułoby się niezręcznie, natomiast 21 proc. jest im zupełnie przeciwne przez brak osobistej obecności w gabinecie. Rozmowę z lekarzem bez używania cyfrowych narzędzi bardzo cenią sobie mieszkańcy terenów wiejskich, na których kontakt ze specjalistą jest szczególnie utrudniony. Z powodu potrzeby bezpośredniej interakcji z konsultacji internetowych zrezygnowała ponad jedna czwarta osób z obszarów wiejskich (26 proc.), co przewyższa odsetek Polaków (21 proc.) oraz wszystkich Europejczyków (20 proc.) wskazujących ten powód.

 W Polsce ogólnie z konsultacji internetowych zrezygnowało 50 proc. osób z terenów wiejskich i 40 proc. z miast. Ilość wszystkich osób zamieszkujących obszary pozamiejskie, którzy nie chcą korzystać z wizyt online (44 proc.) jest również znacznie wyższa niż odsetek mieszkańców regionów zurbanizowanych (32 proc.) oraz ogólnej grupy badanych Europejczyków (36 proc.).

***

STADA Health Report:
Badanie reprezentatywne przeprowadzone przez InSites Consulting na zlecenie STADA.

Ramy czasowe badań:

Od marca do kwietnia 2022 r.

Próba: Około 2000 respondentów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl