Lenovo 2Q2022/23 – dodatni zysk operacyjny

Lenovo 2Q2022/23 – dodatni zysk operacyjny

Lenovo odnotowuje dziesiąty z rzędu kwartał lepszą rentowność w ujęciu rok do roku, dzięki odporności operacyjnej i zróżnicowanym motorom wzrostu, które nadal napędzają wyniki.

Grupa Lenovo ogłosiła dziś wyniki drugiego kwartału, przy czym rentowność poprawiła się rok do roku dziesiąty kwartał z rzędu. Zysk netto w drugim kwartale wzrósł o 6% rok do roku do 541 mln USD, a przychody Grupy wzrosły do 17,1 mld USD, co oznacza wzrost o 3% rok do roku w stałej walucie.

Lenovo 2Q2022/23

Wszystkie główne obszary działalności przyniosły dodatni zysk operacyjny, co świadczy o dalszych postępach w realizacji celu Grupy, jakim jest podwojenie rentowności w perspektywie średnioterminowej. Ponadto, zdywersyfikowane motory wzrostu nadal przyczyniają się do osiągania dobrych wyników – zarówno w obszarze rozwiązań i usług, jak i infrastruktury odnotowano wysoki, dwucyfrowy wzrost rok do roku. Firmy spoza branży komputerów osobistych stanowią obecnie ponad 37% całkowitych przychodów grupy. Zdrowy bilans gotówkowy Grupy oznacza, że jest ona nadal zaangażowana w podwajanie inwestycji w badania i rozwój (R&D) w perspektywie średnioterminowej, zwiększając wydatki na badania i rozwój o 15% rok do roku w omawianym kwartale.

 Test Lenovo Yoga Slim 7 – świetny do codziennej pracy

Podczas gdy obecne wyzwania zewnętrzne utrzymują się, Lenovo pozostaje skoncentrowane na realizacji swojej strategii oraz zapewnieniu bieżącej rentowności poprzez zrównoważenie zasobów w kierunku swoich zróżnicowanych motorów wzrostu oraz zwiększaniu efektywności i ograniczaniu kosztów w ramach działalności. Grupa dostrzega długoterminowe możliwości zbudowane na fundamencie New IT – klient, krawędź, chmura, sieć i inteligencja – zgodnie z globalnymi trendami związanymi z cyfryzacją i inteligentną transformacją, które nabierają coraz większego tempa.

Wyniki z ostatniego kwartału, a także z ostatnich trzech lat, pokazały, że połączenie strategii Lenovo, jej konsekwentna realizacja oraz prężne działanie Grupy umożliwia przejście przez cykl branżowy. To, w połączeniu z wysokiej jakości innowacyjnym portfolio, unikalnym hybrydowym łańcuchem produkcyjnym i dostawczym, zasadą i możliwościami globalnymi/lokalnymi, a także zdrową płynnością finansową, pomoże stworzyć dalsze możliwości zapewnienia zrównoważonego wzrostu i poprawy rentowności.

 

Dane finansowe:

 

Q2 22/23

mln USD

Q2 21/22

mln USD

Zmiana

 

Przychody grupy

17,090

17,869

(4%)

Dochód przed opodatkowaniem

710

742

(4%)

Zysk netto (zysk przypadający na akcjonariuszy)

541

512

6%

Net Income (zysk przypadający na posiadacza kapitału własnego – non-HKFRS) [1]

591

591

(0%)

 

Podstawowy zysk na jedną akcję (centy amerykańskie)

4.54

4.42

0.12

 Rada Dyrektorów Lenovo zadeklarowała śródroczną dywidendę w wysokości 8,0 centów HK na akcję.

Cytat prezesa i dyrektora generalnego – Yuanqing Yang: 

Lenovo po raz kolejny osiągnęło solidne wyniki, nawet na wymagającym rynku globalnym, uzyskując poprawę rentowności rok do roku już dziesiąty kwartał z rzędu i zwiększając przychody o prawie 3% (w stałej walucie) rok do roku. Nasze biznesy związane z komputerami innymi niż PC nabierają rozpędu i stanowią obecnie ponad 37% naszych przychodów. Zarówno biznes rozwiązań i usług, jak i biznes infrastruktury odnotowały wysoki, dwucyfrowy wzrost przychodów rok do roku” – mówi Yuanqing Yang, prezes i dyrektor generalny Lenovo.

Test Lenovo Tab M10 Plus – dla młodszego pokolenia

„Dla Lenovo wyniki te dowodzą, że nasza strategiczna dalekowzroczność, odporność operacyjna i konsekwentne inwestowanie w zróżnicowane motory wzrostu dobrze przygotowały nas na trudne czasy. Niezależnie od tego czy nasze tradycyjne rynki przeżywają rozkwit, czy się kurczą, Lenovo konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania i przewyższa oczekiwania rynku.

 

Grupa Rozwiązań i Usług (SSG): kontynuuje dynamikę, zapewniając silny wzrost i wyższą rentowność Grupy

Możliwości:

Rynek usług IT o wartości biliona dolarów nadal stabilnie rośnie, przy czym do 2025 r. należy spodziewać się szybszego wzrostu w zakresie DaaS (Device as a Service), Managed Services dla centrum danych, a także rozwiązań chmurowych i środowiska brzegowego. Jednocześnie oczekuje się, że rynek rozwiązań i usług wertykalnych pozostanie silny m.in. w obszarze smart education, smart retail, smart city i inteligentnej produkcji.

 

Wyniki II kwartału FY22/23:

 • W ostatnim kwartale przychody SSG wzrosły o 26% rok do roku, dodatkowo poprawiając marżę operacyjną do 21,4%
 • Wszystkie segmenty ponownie zapewniły wysoką rentowność i silny wzrost
 • Po raz pierwszy przychody z rozwiązań i usług niezwiązanych ze sprzętem stanowią ponad połowę działalności SSG

 

Zrównoważony wzrost:

 • SSG kontynuuje tworzenie kompleksowych rozwiązań horyzontalnych dla branż wertykalnych, na przykład rozwiązanie Digital Store firmy SSG osadzone na serwerze Lenovo AI Edge Server zasila obecnie jednego z największych na świecie sprzedawców żywności, który redukuje ponad 75% błędów przy kasach samoobsługowych bez konieczności interwencji pracowników
 • Kontynuowany jest rozwój portfolio oferty SSG w zakresie zrównoważonego rozwoju – usługi offsetowe CO2 zostały rozszerzone o kolejne produkty
 • Nowo utworzona spółka Lenovo PCCW Solutions, uruchomiona w sierpniu 2022 r., osiągnęła wstępny sukces dzięki synergii biznesowej, patrząc w przyszłość na przyszłe możliwości.

 

Infrastructure Solutions Group (ISG): przełomowy rok kontynuuje z rekordowymi przychodami i rekordową rentownością

 

Możliwości:

Do 2025 roku sam rynek serwerów ma osiągnąć 134 mld USD. W tym samym okresie rynek infrastruktury brzegowej wzrośnie o ponad 21% CAGR i osiągnie 47 mld USD, a rynek pamięci masowych przekroczy 36 mld USD.

Wyniki II kwartału FY22/23:

 • Rekordowy przychód w wysokości 2,6 mld USD, wzrost o 33% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym zysk operacyjny osiągnął najwyższy w historii poziom 36 mln USD, co oznacza czwarty z rzędu kwartał zyskowności
 • Segmenty Cloud Service Provider oraz Enterprise/SMB przekroczyły prognozy rynkowe.
 • Przychody z Edge Computing wzrosły prawie czterokrotnie, a Storage ponad dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego, w obu przypadkach ustanawiając nowe rekordy

Zrównoważony wzrost:

 • ISG nadal wzmacnia swoje kompleksowe portfolio infrastrukturalne i inwestuje w innowacje, szczególnie w Edge i Services
 • Odporność operacyjna została dodatkowo wzmocniona dzięki zwiększeniu produkcji w nowych fabrykach w Chinach, na Węgrzech i w Meksyku
 • ISG koncentruje się na byciu jednym z najszybciej rozwijających się, a docelowo największym na świecie dostawcą kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego, rentownego modelu biznesowego

 

Intelligent Devices Group (IDG): utrzymała wysoką rentowność, wyprzedzając konkurencję

 

Możliwości:

Choć w krótkim okresie wielkość rynku komputerów PC i tabletów zmniejszyła się ze względu na otoczenie makroekonomiczne, w dłuższej perspektywie oczekuje się, że nadal pozostanie na poziomie wyższym niż przed pandemią. Obok komputerów PC, rynek rozwiązań opartych na scenariuszach będzie się nadal rozwijał, ponieważ Lenovo rozszerza swoją działalność z inteligentnych urządzeń na inteligentne przestrzenie.

 

Wyniki II kwartału FY22/23:

 • IDG utrzymał wiodącą w branży rentowność na poziomie 7,4%, dzięki doskonałości operacyjnej i konsekwentnym inwestycjom w innowacje, szczególnie w segmentach premium o wysokiej wartości dodanej
 • IDG osiągnęło lepsze wyniki niż kluczowi konkurenci i umocniło swoją globalną pozycję jako firma nr 1 w branży PC na świecie. Obecnie firma zajmuje pierwsze miejsce w czterech z pięciu regionów geograficznych, zwiększając dystans do kluczowych konkurentów. Jest także niekwestionowanym numerem 1 w segmencie komercyjnym, który stanowi około 65% przychodów Lenovo z komputerów PC mix
 • Dział smartfonów osiągnął dziesiąty z rzędu kwartał rentowności, ponieważ nadal wzbogaca swoje portfolio o nowe innowacyjne produkty, jednocześnie broniąc swoich silnych pozycji rynkowych #2 i #3 odpowiednio w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej oraz osiągając ogromne wzrosty na rynkach ekspansji
 • Rozwiązania Lenovo oparte na scenariuszach nadal wykazywały potencjał wzrostu, przy czym biznes Smart Collaboration nadal odnotowywał wysoki, dwucyfrowy wzrost rok do roku. Przychody z działalności scenariuszowej segmentu Gaming ustanowiły nowy rekord

Zrównoważony wzrost:

 • IDG nadal koncentruje się na innowacjach, aby napędzać rozszerzenie z inteligentnych urządzeń do inteligentnych przestrzeni
 • Grupa jest przekonana, że sukces na rynku komputerów PC może zostać powielony w celu rozwoju działalności poza PC i zdobycia kolejnych rynków, w szczególności przestrzeni smartfonów

 

Najważniejsze wydarzenia operacyjne i inwestycje na przyszłość

 

Tech World ’22 – Podczas corocznego globalnego wydarzenia poświęconego innowacjom, Lenovo podzieliło się swoją wizją ewolucji współpracy pomiędzy użytkownikami, przestrzeniami i urządzeniami, które otworzą nieograniczone możliwości zarówno w zastosowaniach w świecie rzeczywistym, jak i w Metaverse. Lenovo zaprezentowało nowe koncepcje, rozwiązania i pojawiające się innowacje, które zdefiniują sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i angażujemy w cyfrowy świat. Firma przedstawiła również wyniki globalnego badania CTO, które ujawniły punkty widzenia CTO na temat tego, jak tradycyjne IT będzie nadal ewoluować w kierunku architektury „New IT”, w której urządzenia klienckie, edge computing, cloud computing, sieć i AI współpracują ze sobą, po to aby rozwiązać wspólne problemy i zapewnić rozwiązania, które napędzają dalszą globalną digitalizację we wszystkich branżach.

 

Environmental, Social, Governance – Lenovo opublikowało niedawno swój coroczny raport ESG, w którym nakreśliło swoje postępy, ambicje i cele na najbliższe lata. Podczas Tech World ’22 Lenovo podzieliło się swoją wizją zerowej emisji netto oraz pierwszym krokiem w kierunku realizacji tej wizji w postaci krótkoterminowych celów redukcji emisji do 2030 r. Lenovo dostosowuje swoje cele redukcji emisji do inicjatywy Science Based Targets zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, aby przyczynić się do realizacji celów porozumienia paryskiego. Zewnętrzna walidacja trwa nadal, ponieważ inauguracyjna zielona obligacja Lenovo, która została wprowadzona w lipcu, została włączona do Bloomberg MSCI Green Bond Index, jednego z najważniejszych globalnych benchmarków dla instytucjonalnych funduszy ESG. Lenovo otrzymało również najwyższą ocenę AA+ w indeksie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego 2022 Hang Seng, uzyskując najlepszy wynik w branży IT drugi rok z rzędu.

 

Innowacje – We wrześniu Lenovo zostało zaliczone do najbardziej innowacyjnych firm na świecie w ramach corocznego indeksu Boston Consulting Group, zajmując 24. miejsce. Na targach Tech World ’22 grupa zaprezentowała szereg nowych, innowacyjnych czynników formalnych i pomysłów, w tym jej koncepcje rolowanych smartfonów i komputerów oraz technologię telepresence „Cyber Spaces”. Podkreśliła również innowacje, które pomogą jej w realizacji wizji „net-zero” oraz działania, które firma podejmuje w zakresie produktów i produkcji w celu zmniejszenia śladu węglowego.

 

[1] miara niezwiązana z MSSF została skorygowana poprzez wyłączenie zmian wartości godziwej netto aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynikających z fuzji i przejęć, kosztów związanych z fuzjami i przejęciami oraz odpowiadającego im podatku dochodowego, jeśli wystąpił.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: