Nauka online – o ewentualnym powrocie

Nauka online – o ewentualnym powrocie. W ⅓ szkół mówi się o przywróceniu nauczania zdalnego. Ponad połowa ankietowanych uważa, że stanie się to w związku z wysokimi opłatami za ogrzewanie, a co 10., że ze względu na odejścia nauczycieli

Nauka online

Polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła zapytać rodziców dzieci w wieku szkolnym o to, czy słyszeli coś na temat ewentualnego powrotu do nauczania zdalnego. Jak się okazuje, ponad połowa ankietowanych sądzi, że powodem takiej zmiany miałyby być zbyt wysokie koszty ogrzewania.

Kolejnym powodem według 9 proc. rodziców okazuje się brak kadry nauczycielskiej. Jednocześnie 30 proc. ankietowanych uważa, że jest dobrze przygotowanych na taką ewentualność, jak ponowna nauka zdalna, a 22 proc. badanych jest zadowolonych z postawy dyrekcji ich szkół w poprzednich okresach nauki online. 

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Test Fitbit versa 4 – zdrowie, fitness i płatności NFC

Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o ewentualnym powrocie nauki zdalnej

Jak się okazuje, 33 proc. ankietowanych potwierdziło, że nauczyciele w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci, rozmawiali z nimi na temat ewentualnego powrotu nauki zdalnej. Jednocześnie 45 proc. zadeklarowało, że nauczyciele nie mówili nic na ten temat, a 22 proc. nie wie, czy takie rozmowy były prowadzone.

Rzeczywiście w ostatnim czasie dużo mówi się o ewentualnym powrocie nauki zdalnej w polskich szkołach. Tym razem powodem takiej decyzji nie miałaby być tylko pandemia koronawirusa, a przede wszystkim wysokie koszty ogrzewania. Pocieszający jest jednak fakt, że blisko ⅓ badanych deklaruje, że jako rodzice są dobrze przygotowani na taką ewentualność, a 28 proc., że jest na to gotowa częściowo.

Mamy za sobą już zamykanie szkół, więc jeśli miałoby do tego dojść ponownie, wszyscy będziemy na to lepiej gotowi, a takie platformy jak ClickMeeting mają za zadanie ułatwić nam ten proces. Na naszej stronie internetowej można znaleźć poradniki dla nauczycieli, prowadzących zajęcia – komentuje Martyna Grzegorczyk

Communications and Outreach Manager w ClickMeeting.

Brak pieniędzy na ogrzewanie powodem ewentualnego powrotu edukacji online

ClickMeeting postanowił sprawdzić, jakie konkretnie powody ewentualnego powrotu nauki zdalnej są wymieniane w polskich szkołach najczęściej. Na pierwszym miejscu w odpowiedziach wielokrotnego wyboru pojawił się brak pieniędzy na ogrzewanie (55 proc.), na drugim pandemia koronawirusa (25 proc.), a na trzecim za mała liczba nauczycieli powiązana z masowymi rezygnacjami z tego zawodu (9 proc.). Inne czynniki, które wskazali ankietowani to: pandemia innej choroby (6 proc.) oraz niedostosowanie szkół do przepełnionych klas (3 proc.).

Test Huawei Mate 50 Pro – cyfrówkę chowam do szuflady

Postawy szkół pozytywnie ocenia 22 proc. ankietowanych

Aż 43 proc. badanych stwierdziło, że jako rodzice zostali rzuceni na głęboką wodę, kiedy pierwszy raz wprowadzono naukę zdalną, i że nie otrzymali wówczas odpowiedniego wsparcia od szkoły. Natomiast 35 proc. ankietowanych potwierdza, że dostało częściowe, jednak niewystarczające wsparcie. Zadowolonych z postawy szkoły jest 22 proc. uczestników badania, które zadeklarowały, że dyrekcja stanęła na wysokości zadania i przeszkoliła ich.

Blisko ⅓ badanych uważa, że jako rodzice są dobrze przygotowani na naukę zdalną

Co ciekawe, 30 proc. badanych uważa, że jako rodzice są dobrze przygotowani na ewentualny powrót nauki zdalnej, a 28 proc. określa, że jest częściowo na to gotowa. Natomiast 42 proc. ankietowanych deklaruje, że mimo doświadczenia z poprzednich okresów edukacji zdalnej, wciąż są nieprzygotowani na taką ewentualność.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na grupie 334 osób w październiku 2022 roku.

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl