Outsourcing pracowników w branży IT. Co warto wiedzieć?

Outsourcing pracowników w branży IT. Co warto wiedzieć?

Branża IT jest bardzo specyficzna m.in. pod kątem umów zawieranych z pracownikami. Otóż ze względu na realizację zadań w systemie projektowym, konieczne jest zabezpieczenie interesów obu stron kontraktu. Ryzyko rotacji pracowników jest spore, z kolei osoby zatrudnione mają dostęp do wielu istotnych informacji. Jak przygotować się do zatrudnienia programisty, specjalisty od modellingu 3D lub pentestera? Podpowiadamy!

Outsourcing

Czym jest outsourcing IT?

Mianem outsourcingu IT określamy kompleksowe wsparcie informatyczne udzielane firmie przez przedsiębiorcę zatrudniającego specjalistów od IT. Celem outsourcingu IT jest zapewnienie ciągłości oraz integralności infrastruktury. Ponadto pozwala on na bieżące doradztwo w kwestii rozwoju firmy oraz aktywne wychwytywanie i likwidację zagrożeń.

Zalety outsourcingu IT to przede wszystkim:

 • mniejsze obciążenie podatkowe i oszczędność na składkach ZUS,
 • brak konieczności tworzenia własnego zespołu IT,
 • dostęp do ekspertów z rozmaitych dziedzin bez konieczności płacenia za osobną obsługę,
 • eliminacja ryzyka przerwania ciągłości działania w ramach IT, które ma związek z chorobami i urlopami stałych pracowników (firma outsourcująca zapewnia tę ciągłość).

Na co zwrócić uwagę przy planowaniu outsourcingu IT?

Udostępnianie specjalistów IT może mieć postać ciągłą lub zadaniową. Usługi cykliczne mogą obejmować np. zarządzanie siecią komputerową, bazami danych, usuwanie awarii, testowanie bezpieczeństwa, czy nadzorowanie serwerów. Z kolei model zadaniowy może sprowadzać się między innymi do stworzenia strony www, zaprojektowania aplikacji, czy wdrożenia lub modyfikacji określonych rozwiązań informatycznych.

Niezależnie od sytuacji, w każdym przypadku przy podpisywaniu umowy warto skorzystać z pomocy prawników z doświadczeniem w branży IT, np. Kancelarii prawnej RPMS: https://rpms.pl/it-nowe-technologie/. Umożliwi to jak najlepszą ochronę obu stron umowy.

Obowiązkowa umowa NDA i o zakazie konkurencji 

W przypadku firm korzystających z outsourcingu niezwykle ważne jest zabezpieczenie w umowie interesów i informacji newralgicznych dla przedsiębiorstwa. Daje to również ochronę pracownikowi, który zabezpiecza się m.in. przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony zatrudniającego.

Najważniejszym elementem jest NDA (ang. Non-disclosure Agreement), czyli umowa o zachowaniu poufności, sporządzona najlepiej w formie odrębnej umowy-załącznika do głównego kontraktu. W NDA powinniśmy zawrzeć m.in. precyzyjne wskazanie informacji uznawanych za poufne, zakres wykorzystania informacji poufnych (czyli w jakim zakresie specjaliści IT mogą korzystać z przekazanych informacji), czas obowiązywania umowy o poufności, sposób ochrony informacji, a także sankcje za naruszenie przepisów kontraktu (zazwyczaj jest to kara pieniężna i zastrzeżenie prawa do natychmiastowego rozwiązania umowy).

Drugie zalecane zabezpieczenie przy outsourcingu to zakaz konkurencji. Umowa ta musi wskazywać:

 • zakres przedmiotowy i terytorialny zakazu;
 • czas trwania zakazu konkurencji – zazwyczaj będzie to cały okres współpracy. Poza tym nie można wprowadzić bezterminowego zakazu konkurencji (m.in. za: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2003 roku, sygn. I PK 453/02);
 • odszkodowania za okres obowiązywania zakazu konkurencji – gdyż ogranicza to możliwość przyjmowania zleceń;
 • przesłanki uzasadniające wygaśnięcie zakazu konkurencji – umowa powinna uwzględniać też opcję jej szybszego wygaśnięcia, dlatego warto zawrzeć w niej przewidywane ku temu, stosowne przesłanki.

Jeden komentarz do “Outsourcing pracowników w branży IT. Co warto wiedzieć?

 • 25 listopada 2022 o 21:19
  Bezpośredni odnośnik

  outsourcing it to temat mocno na czasie. polecam każdemu poczytać coś więcej, sam natknąłem się na ciekawe info:euvic. com/pl/offshoring-vs-nearshoring-kiedy-i-dlaczego i zdobyłem trochę wiedzy.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: