Zarządzanie projektami i zespołem IT

Opanowanie wszystkich kwestii związanych z poprawnym zarządzaniem zespołem oraz projektami w IT nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Tylko rzetelne podejście do tematyki budowania nowych projektów IT od podstaw pozwoli na opracowanie skutecznych metod działania, co przełoży się na wydajność całego zespołu. W tym artykule przedstawiamy kilka podstawowych informacji na temat tego, jak powinno w praktyce wyglądać zarządzanie projektami IT.

Zarządzanie zespołem IT

Zarządzanie IT a Project Manager – czy taka osoba jest niezbędna w firmie?

Zarządzanie projektem IT leży głównie po stronie osoby, która pełni funkcję Project Managera. W tym przypadku rolą specjalisty jest zarządzanie zespołem, a także analizowaniem potrzeb klienta wraz z dbałością o realizację założeń wynikających z opracowanego projektu. Jeśli mowa o zarządzaniu zasobami IT, warto też wiedzieć, że podstawowe zadania PM, to: delegowanie zadań, pilnowanie terminów realizacji, odpowiedzialność za budżet oraz kompletowanie dokumentacji projektowej.

 

Można śmiało powiedzieć, że zarówno zarządzanie zespołem IT, jak i zarządzanie projektami w IT leży głównie po stronie Project Managera. W firmach, które realizują innowacyjne projekty technologiczne i chcą wdrażać je bezpośrednio u swoich klientów, zatrudnienie PM, może okazać się wręcz niezbędne.

Zarządzanie IT – kto powinien zostać Project Managerem?

Nowoczesne metody zarządzania projektami w IT przez Project Managera wymagają przede wszystkim wiedzy, doświadczenia, a także ogromnego zaangażowania ze strony osoby pełniącej to stanowisko. Warto też wymienić kilka cech, jakimi powinien  wyróżniać się Project Manager, a mianowicie:

 • zdolności komunikacyjne – odpowiednia komunikacja PM z zespołem, zarządem i klientem to podstawa – zarówno w formie pisanej, jak i werbalnej,
 • znajomość dobrych praktyk zarządczych,
 • umiejętność motywowania zespołu,
 • zdolność do łatwego przekazywania informacji tzw. feedbacku.

Warto też dodać, że Project Manager powinien umieć pracować pod presją czasu, a także być osobą asertywną i orientować się w branży IT. To podstawa, aby zarządzanie projektami w IT przebiegało tak, jak powinno – bez zbędnych niedomówień i opóźnień w realizacji zadań całego zespołu.

Zarządzanie projektami IT – czy tylko Project Manager zajmuje się organizacją pracy?

Obecnie wyróżniamy kilka stanowisk, gdzie osoby pełniące określone funkcje są odpowiedzialne za projekty w IT. Oprócz Project Managera, który jest tzw. mózgiem projektu i zespołu, warto też wspomnieć o osobach będących na stanowisku Product Ownera. To specjalista, który odpowiada za priorytetyzację zadań zespołu oraz angażowanie się w budowę projektu od podstaw tak, aby ten spełniał formalne założenia ustalone wcześniej z klientem. To stanowisko, które jest zbliżone do pracy tzw. Scrum Mastera.

Zarządzanie projektem IT – jak wybrać odpowiednie metody działania?

Dobór odpowiedniej metodyki zarządzania projektami IT to bardzo ważna kwestia. Aby właściwie ocenić potrzeby projektu i ustalić sposoby zarządzania, warto wziąć pod uwagę takie kwestie, jak:

 

 • wielkość zespołu,
 • strategia firmy,
 • wielkość dostępnego budżetu,
 • poziom skomplikowania projektu,
 • doświadczenie zespołu,
 • terminy realizacji przeprowadzanych prac,
 • preferencje klienta zainteresowanego projektem.

 

Na podstawie tych informacji, można wybrać właściwą metodykę, która pozwoli na łatwe zarządzanie projektami IT. Wystarczy, że sposoby działania będą dopasowane do projektu oraz wymagań zespołu, a wszelkie prace będą przebiegać tak, jak powinny – zgodnie z założeniami harmonogramu. Na tę chwilę wyróżniamy kilka sposobów zarządzania zasobami IT, a mianowicie: kaskadowe zarządzanie (składa się z 6 podstawowych faz – począwszy od planowania, kończąc na wdrożeniu projektu w życie), PRINCE2, czyli pewna odmiana kaskadowego sposobu zarządzania obejmująca tylko 4 aspekty (dobre praktyki, obszary kontroli, procesy oraz środowisko).

Do zarządzania projektami IT warto wykorzystać metodykę Agile, czyli dość innowacyjne podejście do zarządzania projektami informatycznymi. Stosowanie tej metodyki pozwala na szybsze wdrażanie projektów w życie i redukcję napotykanych problemów. Filozofia Agile zakłada, że zespoły organizują się samodzielnie, a efekty prac dostarczają systematycznie. Dzięki temu budowanie nowego oprogramowania i jego wdrażanie na rynek jest o wiele efektywniejsze. W tym przypadku najważniejszy jest nacisk na działalność człowieka oraz interakcje ze współpracownikami.

Ostatnią metodą, która pozwala na zarządzanie projektem IT jest PMBoK, czyli zasady, które definiują sposoby zarządzania projektami krok po kroku. W tym przypadku wyróżniamy 5 procesów (inicjacja, planowania, realizacja, monitorowanie i procesy końcowe).

Podsumowując – zarządzanie zespołem IT, usługami, zasobami oraz projektami w tej branży nie jest takie proste. Z tego względu warto zatrudnić dobrego Project Managera, Product Ownera oraz innych wykwalifikowanych specjalistów, dzięki którym zarządzanie projektami IT stanie się o wiele łatwiejsze. Więcej przydatnych poraz z zakresu zarządzania IT znajdziesz na stronie Inwedo

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: