Rozpoczęcie współpracy z firmą informatyczną

Trzy najczęściej powtarzające się potrzeby firm w zakresie obsługi informatycznej, to: utrzymanie ruchu, czyli zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych; bezpieczeństwo i poufność danych oraz zapewnienie wsparcia i szybkiej pomocy dla użytkowników. W większości małych i średnich firm, które dysponują infrastrukturą informatyczną obejmującą najczęściej do kilku serwerów i do 50 komputerów, potrzeby te są zaspokajane dzięki współpracy z właściwym dostawcą usług informatycznych. Optymalnym, wypracowanym modelem jest stała współpraca na bazie outsourcingu obsługi informatycznej, obejmującej kompleksowe wsparcie IT i opiekę w bardzo wielu aspektach.

Rozpoczęcie współpracy

Optymalne wdrożenie usług outsourcingu IT

Stare powiedzenie mówi, że „najtrudniejsze są początki”. Jest w tym wiele prawdy również w przypadku rozpoczęcia współpracy z dostawcą, któremu zostanie powierzona obsługa informatyczna firmy. Wdrożenie outsourcingu usług IT to proces, który wymaga zaangażowania obu stron. Dostawca outsourcingu IT musi dokonać prawidłowej analizy wszystkich systemów informatycznych nowego klienta, przygotować odpowiednią dokumentację techniczną, uwzględnić oczekiwania i plany klienta. Do tego dość często dochodzi kwestia konfiguracji lub normalizacji standardów konfiguracyjnych wykorzystywanych w systemach informatycznych. Odbiorca usług musi natomiast dostosować swoje wewnętrzne procesy do współpracy zewnętrzną firmą IT. Musi wdrożyć odpowiednie standardy działania oraz dopasować się do stosowanych przez dostawcę usług IT kanałów komunikacji, chociażby w zakresie wykonywania zgłoszeń serwisowych.

W praktyce prawidłowe rozpoczęcie współpracy, nie stanowi problemu, o ile jest prowadzone przez doświadczonego i kompetentnego dostawcę usług informatycznych dla firm. Dostawca taki, posiada zwykle gotowy plan wdrożeniowy, zweryfikowany wcześniej w wielu tego typu przypadkach. Minimalne kroki niezbędne do zakończonego sukcesem i optymalnego czasowo rozpoczęcia współpracy obejmują takie działania jak:

  1. Zapoznanie klienta z harmonogramem działań, omówienie niezbędnych do wdrożenia informacji, wyznaczenie po obu stronach osób do komunikacji.
  2. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu systemów informatycznych i sporządzenie odpowiedniego raportu dla klienta wraz z kompletem zaleceń.
  3. Standaryzacja infrastruktury IT oraz przeprowadzenie ewentualnych, niezbędnych wdrożeń lub pilnych konfiguracji, koniecznych dla zachowania ciągłości pracy i bezpieczeństwa danych.
  4. Przeszkolenie użytkowników w zakresie wykonywania zgłoszeń serwisowych oraz procedur związanych ze współpracą.
  5. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji zorientowanej na minimalizację skutków potencjalnych awarii oraz jak najszybsze przywrócenie infrastruktury do działania.

Obsługa IT dla biznesu – skorzystaj z doświadczenia innych firm

Aby uniknąć efektu wyważania otwartych drzwi, w praktyce najlepiej sprawdza się skorzystanie z doświadczenia innych. Centrum Systemów Komputerowych, od 1992 roku zajmuje się obsługą informatyczną film, a dzięki temu posiada wiedzę w zakresie rozpoczęcia współpracy i przejmowania systemów informatycznych. Nasze doświadczenia, obejmują również przejmowanie infrastruktury porzuconych przez inne firmy lub informatyków, czyli przypadki, w których nie ma możliwości pozyskania haseł dostępu lub informacji o charakterze technicznym, dotyczących przyjmowanych systemów IT. Zapoznaj się z ofertą na naszej stronie internetowej lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z zaawansowanych usług doradczych i wdrożeniowych oraz co da stała obsługa informatyczna wdrożona w optymalny sposób.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl