„Deel Lab for Global Employment” – globalne prawo pracy

„Deel Lab for Global Employment” – globalne prawo pracy

Deel, dostawca globalnych rozwiązań w zakresie zatrudniania i płac, uruchomił „Deel Lab for Global Employment”. Laboratorium zgromadzi ekspertów i informacje o danych, aby wzmocnić analizę dotyczącą globalnej polityki zatrudnienia i kwestii społecznych. Ma to na celu ujednolicenie praw pracowniczych niezależnie od formy i miejsca zatrudnienia.

Świat pracy uległ zmianie w ciągu ostatniej dekady, a jeszcze bardziej w ciągu ostatnich trzech lat. Wpływ na to miały nie tylko czynniki zewnętrzne, ale także rozpowszechnienie aplikacji do przesyłania wiadomości i narzędzi do zarządzania projektami, które zmieniły sposób, w jaki pracownicy współpracują ze sobą. Umożliwiły one zespołom efektywne działanie niezależnie od ich rzeczywistej lokalizacji. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku pracowników sektora technologicznego, gdzie większość stanowisk wymaga po prostu laptopa i połączenia z Internetem. Nowe spojrzenie na pracę umożliwiło firmom zatrudnianie szerszej, globalnej puli talentów i dało pracownikom więcej międzynarodowych możliwości pracy.

Test Asus Zenfone 9 – wrażenie klasy premium

Deel docenia i promuje to nowe podejście. Pomaga firmom zatrudniać każdego, gdziekolwiek, upraszczając kwestie formalnoprawne, wprowadzanie pracowników do organizacji i rozliczanie wynagrodzeń. W ciągu ostatnich trzech lat Deel zatrudnił setki tysięcy pracowników i kontrahentów z ponad 100 krajów w imieniu 10 000 klientów.

Infrastruktura technologiczna nadąża za zarządzaniem tym nowym sposobem pracy. Brakuje jednak odpowiednich i aktualnych rozwiązań systemowych na poziomie prawodawstw krajowych, które pomogłyby zaspokoić potrzeby dzisiejszych i przyszłych pracowników i pracodawców.

Dla zilustrowania tego zagadnienia: Deel oferuje swoim klientom możliwość zatrudniania i opłacania pracowników przedsiębiorstwa w innych krajach za pomocą licencjonowanych podmiotów Deel. Ten model nazywa się employer of record, EOR (zarejestrowany pracodawca), i jest dość zbliżony do modelu PEO (professional employer organization — profesjonalnej organizacji pracodawców) w USA. Jednak w przeciwieństwie do modelu PEO, EOR nie daje klientom Deel statusu współpracodawcy.

W rezultacie, pracownicy w modelu EOR są pozbawieni w niektórych krajach korzyści, takich jak ulgi podatkowe z opcji na akcje i innych specyficznych rozwiązań oferowanych przez firmę klienta dla swoich pracowników zatrudnionych w sposób tradycyjny. To samo dotyczy kontraktorów — niezależnych wykonawców (z wyjątkiem określonych zawodów, takich jak lekarze i prawnicy). Odmawia się im świadczeń zarezerwowanych dla klasycznie zatrudnionych pracowników. To powoduje, że często ich zatrudnienie nie jest uznawane przez strony trzecie, takie jak banki, więc nie mają dostępu do kredytów i innych przywilejów.

Test Sharp Tokyo – Snowy White DR-P420 – w kuchni, w parku na pikniku

Tu właśnie przydadzą się informacje pochodzące od Deel. Ponieważ firma posiada tak wiele danych na temat współczesnych pracowników, jest w stanie pomóc innym instytucjom w przyjęciu nowego modelu miejsca pracy. Wykorzystując wiedzę Deel i uczenie maszynowe, „Deel Lab for Global Employment” będzie mógł opisać, jakie są potrzeby nowych form zatrudnienia i zacząć badać, jak lepiej je wspierać.

Ma to na celu opracowanie nowych rozwiązań prawnych, wspomaganych technologiami opartymi na sztucznej inteligencji i wniesieniu wkładu w dyskurs polityczny dotyczący globalnych praw pracowników, w tym pracowników EOR i niezależnych wykonawców. Będzie badać sposoby rozszerzenia zasięgu świadczeń zarezerwowanych obecnie dla tradycyjnych pracowników — korzyści takich jak opieka zdrowotna, ubezpieczenie w miejscu pracy, odszkodowania, podatki itp.

Na początku, „Deel Lab for Global Employment” zajmie się dwoma kluczowymi działaniami:

  • Technologią badającą spójność z przepisami opartą na sztucznej inteligencji: opracowaniem algorytmów wykorzystujących AI do identyfikacji nieprawidłowego traktowania pracowników w wielu krajach, począwszy od Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, po Filipiny, Indie i Nigerię. Modele oparte na algorytmach i machine learning będą uwzględniać lokalne przepisy prawa pracy, a także orzecznictwo, aby pomóc firmom w lepszej ocenie ich sytuacji w świetle obowiązujących globalnych i lokalnych przepisów prawa pracy.
  • Wskazówkami dotyczącymi ewolucji rozwiązań legislacyjnych opartymi na wiedzy: analizą zbiorów danych firmy Deel i innych organizacji, zarówno w celu określenia, które z grup pracowników potrzebują nowego standardu zatrudnienia, jak i w celu sformułowania zaleceń dotyczących nowelizacji prawa. Na przykład, temat przyznawania kontraktorom większej liczby korzyści tradycyjnie zarezerwowanych dla pracowników — takich jak dni chorobowe, płatny czas wolny i motywacyjne opcje na akcje — wymaga bardziej akademickiej analizy, z danymi wspierającymi postulaty konkretnych zmian w obecnie funkcjonujących przepisach.

„Deel Lab for Global Employment” połączy szeroką sieć ekspertów ze środowisk akademickich i biznesowych, którzy będą mogli zaprezentować swoje spostrzeżenia i wiedzę. Na przewodniczącego inicjatywy wyznaczyliśmy Samuela Dahana, byłego urzędnika UE i profesora prawa na Queen’s University i Cornell University. „Deel Lab for Global Employment” jest prowadzone we współpracy z Conflict Analytics Lab, wspólną inicjatywą Wydziału Prawa i Smith School of Business na Queen’s University. Prof. Dahan jest w trakcie pozyskiwania organizacji, które wniosą swój wkład w działania laboratorium.

Jak dotąd w skład zespołu wchodzą: prof. Duncan Fairgrieve (Kings’ Counsel, Paris Dauphine); Laura Becking (Partner, Global Employment, Orrick); prof. Anton Ovchinnikov (Queen’s Smith — INSEAD); Aymeric de Moncuit (EU Regulation Partner, Mayer Brown); prof. David Restrepo Amariles (profesor, HEC Paris); Samuel Solomon i Jingyi Cui (doktoranci, Yale University) oraz Dean Alejandro Chetman (dziekan, Torcuato Di Tella University w Buenos Aires).

„Deel Lab for Global Employment” ma na celu wykorzystanie danych i technologii, aby w znaczący sposób przyczynić się do debaty o prawach pracowników na świecie. Aby dowiedzieć się więcej na temat „Deel Lab for Global Employment” odwiedź www.deel.com/blog/introducing-the-deel-lab-for-global-employment

 

Jeśli chcesz zapytać o dołączenie do laboratorium, odwiedź https://deelaffiliates.typeform.com/to/fkHqxZgs

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: