WCAG – dostępność cyfrowa dla wszystkich

WCAG – dostępność cyfrowa dla wszystkich. Banki już to wiedzą, pozostali i tak będą musieli pójść ich śladem.

Czasu jest niewiele. Przygotowanie oferty produktów i usług do standardu WCAG to czasochłonny proces, a dyrektywa unijna (UE) 2019/882 nakłada obowiązek cyfrowej dostępności dla większości firm oferujących produkty czy usługi, już za nieco ponad 2 lata. Najpierw instytucje publiczne, a teraz banki adaptują swoje portale i strony do wymogów dostępności, co pokazują cyklicznie przeprowadzane analizy. Pomocne mogą być narzędzia do zarządzania treścią (CMS) zgodne z wytycznymi, a także szersze wykorzystanie technologii wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Recenzja iiyama ProLite 34″ – ciężko się z nim rozstać po testach

Kluczowe informacje: 

 • Dopasowanie stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami to kluczowa kwestia dla prawie miliarda ludzi na świecie, w tym prawie 4,5 mln Polaków.
 • Na świecie dostęp do internetu ma 59,6% osób niepełnosprawnych. Komputer stacjonarny lub laptopa posiada 62% dorosłych osób z niepełnosprawnością, a 72% dorosłych osób niepełnosprawnych posiada smartfon.
 • Sektor bankowy w Polsce pracuje nad dostosowaniem cyfrowym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liderem zmian jest m.in. BNP Paribas Bank Polska, który w badaniu dostępności strony internetowej, przeprowadzonym przez Kinaole uzyskał najwyższy wynik w tym obszarze pośród innych badanych banków.
 • Kluczowa zmiana prawna to Dyrektywa (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, która zobowiązuje producentów i usługodawców do zmian w kierunku m.in. cyfrowej dostępności. Brak tych zmian może wiązać się ze zgłoszeniami do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i karą Urzędu Rady Ministrów lub organów mu podległych wyznaczonych do nadzoru nad procesem cyfrowej dostępności.
 • Firma e-point SA stale rozwija autorskie narzędzie do zarządzania treścią strony internetowej (CMS) zgodnie z wytycznymi dostępności cyfrowej WCAG. Ponadto prowadzone są dodatkowe projekty, które uzupełniają zakres digitalizacji.

Recenzja Canon Pixma TS5350 – urządzenie 3 w 1

Czym jest WCAG? 

Korzystanie ze strony internetowej niedopasowanej np. do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących lub z niepełnosprawnością ruchową to ogromna trudność. Dlatego w odpowiedzi na tę sytuację World Wide Web Consortium w 1998 utworzyło Web Content Accessibility Guidelines (w skrócie WCAG). To zestaw wytycznych, który określa, jak powinna wyglądać i zachowywać się strona internetowa, aby była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W skrócie, zmiany powinny dotyczyć 4 obszarów: Postrzegalność, Funkcjonalność, Zrozumiałość, Solidność.

Pionierem w kwestii dostępności i poprawy doświadczeń cyfrowych użytkowników z niepełnosprawnościami jest Apple. Kiedy na rynku pojawił się pierwszy iPhone, firma zaczęła rozważać konsekwencje dotyczące wpływu urządzenia z ekranem dotykowym na osoby niewidome. Te rozważania doprowadziły do opracowania pierwszego na świecie czytnika ekranu opartego na gestach — VoiceOver. Z wykluczeniem cyfrowym od lat skutecznie walczy również Google.

Wśród wprowadzonych przez firmę innowacji są m.in.: autouzupełnianie (początkowo zostało wdrożone właśnie dla osób niepełnosprawnych), sterowanie głosowe, czy automatyczne napisy tworzone dzięki technologii machine learning. Wiele tych rozwiązań spotkało się z tak dużym entuzjazmem wśród użytkowników, że obecnie są one powszechnie wykorzystywane również przez pełnosprawnych klientów.

Inclusive Design to mainstream, nie zachcianka

Dane demograficzne, aspekty prawne oraz duża dynamika transformacji cyfrowej wywołanej przez COVID-19, to kluczowe kwestie, które przemawiają za dostosowaniem portali do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Według dostępnych danych 12% mieszkańców Polski to osoby z niepełnosprawnościami, którzy mogą mieć trudności z korzystaniem z usług banków czy też sklepów internetowych właśnie przez brak cyfrowego dostosowania do ich potrzeb. Dostępność to nie chwilowy globalny trend związany z demokratyzacją cyfrową, a działanie, które traktowane jest na równi z innymi celami, jakie stawiają sobie firmy czy instytucje, aby odpowiedzieć na cyfrowe potrzeby ludzi

Jedną z kluczowych kwestii pojawiających się w kontekście witryn internetowych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności dla jak najszerszego grona użytkowników. Dzięki spełnieniu kryteriów WCAG można zapewnić równy dostęp do treści zamieszczanych w Internecie dla wszystkich osób, niezależnie od ich wieku, stanu zdrowia czy oprogramowania lub sprzętu, z jakiego korzystają. 

Mimo że standardy określone w WCAG nie są na razie obligatoryjne dla sektora prywatnego, to już teraz wiele firm stara się je wdrożyć ze względu na chęć dotarcia do jak największej liczby klientów, a także spełnienia wytycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem –  podkreśla Aleksander Makowski, Expert ds. Portali i rozwiązań Content Management System z e-point SA

Proces zmian w kierunku WCAG ważny jest również z prawnego punktu widzenia. Już w 2019 roku w życie weszła ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, która wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności podmiotów publicznych, a także określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych.

Wspomnieć należy również o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 2019 roku, narzucającej obowiązek dostępności cyfrowej dla wszystkich produktów i usług do czerwca 2025 roku. Istotnym aspektem jest także przyspieszenie procesów wdrażania technologii ICT w życiu codziennym wywołane przez pandemię COVID-19 (dostęp produktów i usług głównie kanałami cyfrowymi), co dla wielu osób z niepełnosprawnościami oznacza cyfrowe wykluczenie z życia społecznego i roli konsumentów, klientów banków, firm usługowych lub instytucji.

Dostępność to proces, a nie jednorazowe działanie

Dostosowanie portalu dla osób z niepełnosprawnościami jest procesem, który nie ma jednej drogi czy zdefiniowanego końca. Wraz z nowymi narzędziami, ulega zmianie sposób konsumowania i interpretowania treści przez różne osoby. Niezależnie od wyboru narzędzia i metody, bardzo istotne jest, aby dbałość o dostępność wprowadzić na każdym etapie tworzenia i udostępniania treści. Dlatego w e-point SA stale prowadzone są prace nad systemem zarządzania treścią strony – e-point CMS, który będzie pełnił kluczową rolę w projektach dostosowania portali do WCAG, zbudowanych na tym narzędziu.

Przy projektowaniu portalu o wysokiej dostępności konieczne jest kompleksowe podejście. Należy zacząć od zaprojektowania UX i GUI, które po iteracjach pozwoli na stworzenie dostępnego layoutu. Następnie te projekty wizualne trzeba wdrożyć do narzędzia — systemu zarządzania treścią (CMS), który WCAG obsłuży w warstwie funkcjonalnej oraz ułatwi utrzymanie i rozwijanie portalu. Po przygotowaniu warstwy GUI i funkcjonalnej portalu, przychodzi czas na treści — należy tu nieustannie zwracać uwagę na używanie m.in. prostego języka i trzymanie się szeregu wytycznych WCAG.

Dzięki temu zwiększamy szansę zrozumienia contentu na stronie przez jak najszersze grono użytkowników. Z tych powodów ulepszamy i stale podnosimy poziom dostosowania naszego e-point CMS do wymogów związanych z WCAG. W tym obszarze współpracujemy z fundacją “Widzialni”, która cyklicznie przeprowadza audyty naszego systemu zarządzania treścią — mówi Łukasz Trzaska, Dyrektor Rozwoju DXP w e-point.

Choć głównym celem prac nad e-point CMS jest spełnienie kryteriów WCAG to jednak równie ważnym jest fakt, że wraz ze zwiększeniem dostępności strony www dla osób z niepełnosprawnościami, pojawia się również pochodna w postaci lepszego User Experience. Kryteria takie jak odpowiedni kontrast elementów na stronie, wielkość czcionek pozwalająca na wygodne odczytywanie treści czy klarowna nawigacja sprawiają, że wszyscy użytkownicy portalu mogą w wygodny i zrozumiały sposób korzystać z portalu. To wpisuje się w strategię rozwoju projektów cyfrowych w obszarze e-commerce, który od ponad 20 lat realizuje firma e-point w sektorze bankowości.

Test Motorola razr 2022 – legendarna „brzytwa” jeszcze lepsza

Cyfrowa dostępność mobilna i geoprzestrzenna

Dostępność cyfrowa może mieć również szerszy wymiar technologicznych usprawnień, czego przykładem jest projekt spółki e-point zrealizowany we współpracy z firmą Google. W raporcie “Jak usprawnić polski m-commerce, aby konkurował z najlepszymi?”, ekspert Google zwrócił szczególną uwagę na usprawnienia związane z wypełnianiem formularzy dotyczących np: dostawy. Brak wyraźnego zaznaczania błędów w formularzach powoduje istotne ograniczenie dostępu do produktów, a tym samym może znacząco obniżać sprzedaż.

Ekspert Google wskazał również, jak ważne są komunikaty błędów prezentowane w momencie wypełniania formularza, ponieważ znacząco usprawniają proces zakupu. Nietrudno sobie wyobrazić, że zbyt dużo błędów na smartfonie może być dla użytkownika odstraszające i frustrujące, a tym samym zniechęcić do zakupu, powiększając liczbę porzuconych koszyków w sklepie internetowym.

Innym świetnym przykładem tego, w jaki sposób technologia może wspierać osoby z niepełnosprawnościami jest projekt geoinformacyjny e-point dla Miasta Stołecznego Warszawa. Projekt dotyczy usług doradczych w zakresie przygotowania założeń i specyfikacji dla cyfrowego rozwiązania mikro-nawigacji na terenie Warszawy oraz 16 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, tzw. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów, poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Docelowy system ma być zgodny ze standardami WCAG 2.0. Szczególnie uwzględnione zostaną potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku, chociażby poprzez kompatybilność aplikacji z systemami mobilnymi wykorzystującymi sygnały dźwiękowe do komunikacji z osobami niewidowymi.

Dodatkowe statystki:

 • Od 2000 do 2022 roku wykorzystanie internetu wzrosło o 1,355%
 • Populacja świata szacowana jest na 7,9 mld ludzi, z czego 66,2% korzysta z internetu
 • Na świecie jest obecnie 370,7 mln zarejestrowanych nazw domen.
 • W 2021 roku 54,4% całego ruchu internetowego na świecie było prowadzone na urządzeniach mobilnych.
 • 97,4% z miliona najlepszych stron internetowych na świecie nie oferuje pełnej dostępności. Tekst o niskim kontraście, który spadł poniżej progów WCAG 2 AA, znaleziono na 86,4% stron głównych.
 • W badaniu ponad miliona stron domowych w lutym 2021 r. wykryto średnio 51,4 błędów dostępności na stronę; liczba ta zmniejszyła się o 15,6% w stosunku do liczby błędów wykrytych w lutym 2020 r. (60,9 błędów).

Raporty i analizy:

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: