Fiberhost 1,3 mln adresów w zasięgu swojej sieci

Fiberhost 1,3 mln adresów w zasięgu swojej sieci

Miniony rok był niezwykle ważny dla Fiberhost, operatora otwartych sieci światłowodowych. Infrastruktura spółki objęła swoim zasięgiem ponad milion adresów. Co więcej, do połowy 2023 roku łącznie spółka będzie gotowa świadczyć usługi dla 1,3 mln gospodarstw domowych.

Rok 2022 był czasem dynamicznego rozwoju Fiberhost. W minionym roku liczba gospodarstw domowych w zasięgu infrastruktury spółki zwiększyła się o niemal 50% względem wyniku z końca 2021 r. – z 740 tys. do 1,15 mln. Tylko w pierwszej połowie 2023 roku zasięg ten wzrośnie do ok. 1,3 mln adresów. Obecnie sieci Fiberhost obejmują ponad 8 tys. miejscowości w 8 województwach. Ponadto, sieć spółki ma już długość ponad 50 000 km, czyli o prawie 10 000 km więcej niż równik.

Już ponad 100 dostawców podpisało z nami umowy na świadczenie usług detalicznych, dzięki czemu klienci indywidualni mogą wybrać dla siebie ofertę, zarówno od największych operatorów, jak i dostawców lokalnych. Wspólnie zmieniamy realia w Polsce, przyczyniając się do walki o włączenie cyfrowe jak największej liczby mieszkańców naszego kraju – powiedziała Marta Wojciechowska, Prezeska Zarządu Fiberhost S.A.

Włączenie cyfrowe

Według danych GUS 8% gospodarstw cyfrowych w Polsce jest wykluczonych cyfrowo[1]. Problem ten występuje najczęściej na obszarach wiejskich wśród osób powyżej 45. roku życia. Fiberhost, chcąc bliżej przyjrzeć się temu zjawisku, w październiku 2022 roku opublikował raport „Włączenie cyfrowe”, w którym zaprezentowano m.in. powody niekorzystania z Internetu, wśród których znalazły się takie kwestie, jak bariery finansowe, brak dostępu do infrastruktury czy brak kompetencji cyfrowych. Oprócz budowy sieci światłowodowej operator ogranicza wykluczenie cyfrowe m.in. organizując warsztaty z wykorzystania nowych technologii w ramach bezpłatnej Akademii Fiberhost.

Uzupełnieniem raportu było też zaprezentowanie kosztów, które ponoszą budujący infrastrukturę w obszarach wiejskich, gdzie koszt podłączenia jednego gospodarstwa domowego jest o ponad 500% wyższy niż w miastach.

Fiberhost

Aby wesprzeć walkę z wykluczeniem cyfrowym w 2022 roku powołaliśmy Fundację Open Allies – pierwszą w Polsce sformalizowaną inicjatywę na rzecz otwartych sieci światłowodowych. W ramach Fundacji, wspólnie z innymi operatorami hurtowymi, promujemy hurtowy dostępu do sieci światłowodowych, ale także współdziałamy w zakresie ustawodawstwa oraz wspieramy rozwój sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych.

W ramach działalności statutowej organizacja planuje podjąć również działania edukacyjne służące upowszechnieniu wiedzy w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności mających na celu rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa, włączając do e-świata te osoby, które w tym momencie, z różnych powodów, nie mają dostępu do Internetu – dodała Marta Wojciechowska.

Zrównoważony Fiberhost

Oprócz aktywnej walki z wykluczeniem cyfrowym, misją Fiberhost jest działanie w duchu zrównoważonego rozwoju. W styczniu 2022 roku ukazała się pierwsza edycja Raportu Odpowiedzialnego Biznesu „We Care”, podsumowującego zobowiązania firmy w zakresie działań na rzecz klimatu, równości płci, włączenia cyfrowego czy też dobrostanu pracowników. Już wkrótce ukaże się druga edycja raportu, omawiająca szczegółowo powyższe zagadnienia.

Już teraz 100% używanej przez całą Grupę energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Co więcej, w porównaniu z 2020 rokiem, emisja CO2 została ograniczona o 60%, a aby dodatkowo graniczyć swój ślad węglowy pracownicy Fiberhost posadzili w Wysogotowie, gdzie znajduje się siedziba operatora, 65 drzew, które rocznie pochłoną około 400 ton CO2.

W minionym roku Fiberhost aktywnie wspierał też organizacje pozarządowe, jak np. Fundacja Mam Marzenie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów czy Przytulisko u Wandy. W ramach swojego zaangażowania operator przekazał także m.in. 500 tys. zł Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz Ukrainy, a także oferował bezpłatne usługi dla uchodźców przybywających do Polski oraz wspierał organizację warsztatów z programowania dla migrantek.

 

[1] GUS, Społeczeństwo Informacyjne w Polsce w 2021 roku, Warszawa 2022

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: