#EyesOpen challenge – „Będę mieć oczy szeroko otwarte”

#EyesOpen challenge – „Będę mieć oczy szeroko otwarte”

Komisja Europejska rozpoczyna kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości praw ofiar przemocy.

#EyesOpen challenge

Każdego roku, co czwarta osoba w Europie pada ofiarą przestępstwa. Kampania „Będę mieć oczy szeroko otwarte” nawołuje do konfrontacji z sytuacją przemocy w Polsce. Skierowana jest do wszystkich osób z otoczenia ofiar przemocy  i apeluje, aby nie odwracać od nich wzroku, a także aby udzielać im pomocy i wsparcia.

Recenzja Ezviz DP2C – kamera, wizjer i dzwonek do drzwi

Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła nową kampanię mającą na celu uświadomienie ofiarom przemocy ich praw, oraz zapewnienie ich o wsparciu, jakie mogą otrzymać.   Chcąc podkreślić znaczenie troski o ofiary przestępstw, osoby publiczne, takie jak Katarzyna Janicka-Pawłowska – koordynatorka Komisji Europejskiej ds. praw ofiar przestępstw i Maria Rotkiel – psycholożka, terapeutka, trenerka rozwoju osobistego, wzięły udział w akcji promującej kampanię pod tytułem #EyesOpen, która polegała na patrzeniu się w oczy drugiej osoby bez mrugnięcia, zachęcając tym samym do zwracania uwagi na potencjalne ofiary przemocy.

Kampania jest częścią pierwszej w historii,  Unijnej Strategii  na rzecz praw ofiar przestępstw, której celem jest zadbanie o to, aby wszystkie ofiary wszelkich przestępstw mogły w pełni korzystać ze  swoich praw.

Musimy dostrzec ofiary przemocy wśród nas i zapewnić im wsparcie którego potrzebują, aby odzyskały zdrowie i spokojne życie – powiedział Komisarz ds. sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders. Wiele osób jednak nadal nie jest świadomych swoich praw ani tego, jak mogą z nich korzystać – dodał.

Przed rozpoczęciem kampanii Komisja Europejska przeprowadziła w Polsce reprezentatywne badanie wśród osób w wieku od 18 do 30 lat, aby ocenić świadomość praw ofiar. Celem badania było również uzyskanie wiedzy na temat dostępności usług  wsparcia i możliwości zgłaszania przestępstw.

Badanie wykazało, że 41% osób ankietowanych w Polsce nie wie, że ofiarom przestępstw w UE przysługują  konkretne prawa. Nawet połowa z tych, którzy są tego świadomi, nie zna tych praw. Kluczowe jest zatem to, aby ofiary, ich przyjaciele i rodzina znali przysługujące im prawa i potrafili z nich korzystać .

Recenzja EZVIZ HB8 i EZVIZ EB3 – monitoring na działce

Z tego samego badania wynika, że 79% osób ankietowanych w Polsce poleciłoby ofiarom szukanie pomocy z wykorzystaniem profesjonalnych usług  wsparcia. Dlatego też kampania nie tylko wyjaśnia jakie prawa przysługują ofiarom przestępstw, ale także przedstawia listę organizacji pomocowych, do których ofiary mogą zwrócić się o wsparcie.

Wszystkie informacje o przestępstwach, prawach ofiar i organizacjach pomocowych w Polsce dostępne są na stronie https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/poland

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl