MWC 2023: Huawei w kierunku 5.5G

Podczas światowych targów MWC 2023 w Barcelonie Huawei wezwał partnerów branżowych do uzgodnienia komercyjnych wdrożeń dla 5.5G i dokonania większego postępu w kierunku inteligentniejszego świata.

Huawei

Podczas światowych targów MWC 2023 w Barcelonie, Huawei nawiązał partnerstwa strategiczne z głównymi operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług komunikacyjnych w Indonezji, Afryce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firma zobowiązała się do współpracy i wsparcia tych graczy w transformacji infrastruktury cyfrowej wskazując wspólną linię działania w kierunku ery 5.5G. Ponadto Huawei wezwał partnerów branżowych do uzgodnienia komercyjnych wdrożeń dla 5.5G i dokonania większego postępu w kierunku inteligentniejszego świata.

Test Huawei Watch GT 3 SE – smart zegarek dla rozmów i SMS-ów

Huawei podpisał protokoły ustaleń (MoU) z takimi firmami, jak Telkomsel, indonezyjskim operatorem sieci telekomunikacyjnej, MTN Group, największym afrykańskim operatorem sieci komórkowej oraz du, jedym z głównych operatorów telekomunikacyjnych w ZEA.

„GUIDE to Future Telco”- wizja cyfrowego rozwoju Indonezji

27 lutego Huawei i indonezyjski operator sieci telekomunikacyjnej Telkomsel podpisali protokół ustaleń dotyczący współpracy w zakresie rozwoju wspólnych technologii zgodnie z założeniami „GUIDE to Future Telco”. Obie strony będą pracować nad rozwojem technologii sieciowych, takich jak bezprzewodowe technologie ELAA (extreme-Large Antenna Array) i ultra-szerokopasmowe technologie wieloantenowe, wspierając transformację cyfrowej inteligencji i innowacji FMC z ekologicznym podejściem. Wszystkie działania firm mają zapewnić klientom dostęp do gigabitowych usług sieciowych i innych korzyści na najwyższym poziomie. Oprócz współpracy technologicznej, obie strony będą współpracować w obszarze Digital Business Development.

Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z firmą Telkomsel w ramach inicjatywy „GUIDE to Future Telco”. Huawei zawsze wspierał ewolucję Telkomsel w drodze do stania się wiodącą firmą cyfrową w Indonezji. Te wysiłki będą nadal kontynuowane w ramach obecnej współpracy.

Huawei pomoże Telkomsel zbudować wysokiej jakości sieci 5G, a także wesprze firmę w transformacji cyfrowej, która pozwoli na stworzenie solidnego zaplecza dla cyfrowej łączności. Ponadto, będziemy również współpracować z Telkomsel w wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań dla ich działalności, aby zapewnić wszystkim Indonezyjczykom najlepsze doświadczenia z połączeń cyfrowych i wspierać przyszłościową wizję rozwoju Indonezji opartej na 5G – zaznaczył Wang Xu, dyrektor działu obsługi klienta w Huawei Indonesia.

Wzmocnienie integracji cyfrowej i zrównoważonego rozwoju Afryki

Huawei podpisał protokół ustaleń z MTN Group, największym afrykańskim operatorem sieci komórkowej, w celu wzmocnienia strategicznej współpracy w obszarach związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Na mocy porozumienia Huawei zapewni szereg inicjatyw dla osób ze społeczności wiejskich, osób starszych, bezrobotnych oraz dziewcząt i kobiet w Afryce w ramach takich projektów, jak Digitruck i Huawei ICT Academy.
DigiTruck to zasilana energią słoneczną przenośna sala edukacyjna wyposażona w laptopy, smartfony i łączność 4G, która została stworzona z kontenera transportowego umieszczonego na ciężarówce. Innym projektem w obszarze szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych jest Huawei ICT Academy. W jej ramach odbywają się szkolenia dla studentów szkół wyższych w zakresie umiejętności ICT, takich jak 5G, cloud computing i AI. W 110 krajach działa 1 900 Huawei ICT Academies, świadcząc usługi dla około 150 000 studentów rocznie.
Ponadto MTN i Huawei współpracują przy wdrażaniu RuralStar, przystępnego rozwiązania łączności zapewniającego dostęp do Internetu społecznościom zamieszkującym odległe rejony oraz tereny wiejskie. Rozwiązanie umożliwia pokonanie tradycyjnych barier, które sprawiają, że łączność sieciowa w tych obszarach jest nieopłacalna dla przewoźników. Huawei będzie także wspierać MTN w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, minimalizacji wpływu na planetę i osiągnięciu zerowego poziomu netto do 2040 roku.

Zmierzając ku erze Metaverse: wspólne wysiłki Huawei i du, operatora telekomunikacyjnego w ZEA

Jako jeden z najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w ZEA, firma du ściśle współpracuje z Huawei i ma wybitne osiągnięcia w rozwijaniu produktów i usług w ramach sieci 5G, zdobywając duży udział w rynku bliskowschodnim. du i Huawei podpisały protokół ustaleń 1 marca w trakcie MWC 2023 i dzięki temu partnerstwu będą mogły wzmocnić współpracę w zakresie innowacji 5.5G, w tym rozwiązań technologicznych oraz ewolucji sieci E2E.
Te działania pomogą operatorowi w podnoszeniu doświadczeń użytkowników i zostaniu liderem na rynku ZEA w rozwoju 5.5G.
Zgodnie z protokołem, du i Huawei będą współpracować nad rozwojem 5.5G w trzech aspektach. W zakresie innowacji firmy skupią się na kluczowych technologiach, w tym ELAA-MM (Extremely Large Antenna Array Massive MIMO), Passive IoT, Virtual Large Carrier, a także omówią plan działania w ewolucji sieci E2E. Z kolei w zakresie badania zastosowań będą prowadzić działania związane z tworzeniem nowych scenariuszy, określając potencjalne wykorzystanie sieci w oparciu o lokalne wymagania, takie jak Metaverse, spotkanie holograficzne, XR. W budowie ekosystemu będą współpracować z lokalnymi i globalnymi partnerami branżowymi, aby stworzyć solidny ekosystem 5.5G i wesprzeć wielostronny sukces biznesowy.

Huawei przedstawia kierunek rozwoju przemysłu umożliwiający wejście w erę 5.5G

Yang Chaobin, prezes działu ICT Products & Solutions w Huawei wezwał partnerów branżowych do porozumienia w sprawie wdrożeń komercyjnych dla ery 5.5G i poczynienia większych postępów w kierunku inteligentnego świata podczas '5.5G Is Coming Summit’. Podkreślił, że 5.5G jest konieczną i naturalną ewolucją 5G, która została przyjęta jako konsensus branżowy. Jego zdaniem branża musi wspólnie promować rozwój 5.5G w czterech obszarach:
  1. Wypracowaniu jasnych wytycznych dla standaryzacji przemysłu 5.5G;
  2. Określeniu strategii zarządzania pasmem;
  3. Stałym wdrażaniu konsensusu branżowego;
  4. Płynnej ewolucji dla zmaksymalizowania ROI.
Rozwój 5.5G i F5.5G będzie napędzał modernizacje oparte na protokole IP, otwierając erę Net5.5G. W tej epoce nastąpi dalsze ulepszanie ultraszerokopasmowego łącza 800GE, E2E IPv6+, inteligencji i bezpieczeństwa, redukcji opóźnień, przynosząc operatorom nowe rozwiązania, produkty i możliwości stymulowania wzrostu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl