OLX Pakiet Ochronny – zwrot towaru

OLX Pakiet Ochronny – w dniu 13 marca 2023 r.  wprowadzone zostaną nowe zasady zwrotu towaru po akceptacji wniosku, z wykorzystaniem usług Przesyłki OLX oraz Płatności OLX

Pakiet Ochronny

Zwrot będzie wymagany, jeżeli Kupujący otrzyma towar niebędący przedmiotem ogłoszenia oraz gdy jego wniosek w ramach Pakietu Ochronnego zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Nadanie przesyłki zwrotnej będzie warunkiem otrzymania zwrotu środków za nieudaną transakcję. W przypadku odrzucenia wniosku procedura zwrotów nie zostanie uruchomiona – strony będą wówczas mogły dokonać samodzielnych ustaleń co do odesłania przedmiotu.

Test Maxcom Comfort MM42D – telefon biurkowy na kartę SIM

Koszt przesyłki zwrotnej będzie pokrywany przez Sprzedawcę, który otrzyma z powrotem wysłany przedmiot, niezgodny z treścią ogłoszenia. Kupującemu natomiast zwrócimy całość wpłaconych środków (cena przedmiotu, koszt przesyłki i wynagrodzenie za Usługę Serwisową).

Nowe zasady będą stosowane do wszystkich transakcji zawartych z wykorzystaniem usług Przesyłki OLX oraz Płatności OLX od godziny 12:00 dnia 13 marca 2023 r.

Przypominamy, że z Pakietu Ochronnego może skorzystać Kupujący, który dokonał zakupu za pomocą Przesyłki i Płatności OLX oraz:

  • otrzymał towar, który nie był przedmiotem ogłoszenia – warunkiem otrzymania zwrotu środków przez Kupującego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, będzie odesłanie przez niego otrzymanego przedmiotu do Sprzedawcy
  • otrzymał pustą paczkę – w takim przypadku zwrot przesyłki nie będzie wymagany, a po rozpatrzeniu wniosku na korzyść Kupującego otrzyma on zwrot środków.

Informacje o tym, jak działają zwroty znajdziecie w Centrum Pomocy

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: