Na emeryturę – czas oszczędzania

Jedynie co piąty Polak odkłada dodatkowe środki na jesień życia i nie ogranicza się do składek odprowadzanych do ZUS

Jedynie co piąty Polak odkłada dodatkowe środki na jesień życia i nie ogranicza się do składek odprowadzanych do ZUS – wynika z badania „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzaniaSantander Consumer Banku. Ankietowani, którzy samodzielnie oszczędzają na emeryturę wybierają głównie Pracownicze Plany Kapitałowe (38 proc.). Często  odkładają na ten cel również przychody uzyskane z wynajmu nieruchomości np. mieszkania, domu lub garażu (26 proc.).

 Obecnie większość z nas nie odkłada na emeryturę poza obowiązkowymi składkami. Potwierdziło to aż 79 proc. Polaków w najnowszym badaniu Santander Consumer Banku poświęconym oszczędzaniu. To niewielka zmiana względem  2021 roku. Wtedy 76 proc. ankietowanych na potrzeby raportu Santander Consumer Banku „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?” przyznało, że nie odkłada dodatkowych środków na jesień życia i ogranicza się do składek odprowadzanych do ZUS.

Reklamy

Test vivo X90 Pro – robienie foto i wideo to przyjemność

Wśród badanych, którzy obecnie nie oszczędzają na emeryturę poza obowiązującymi składkami znalazło się najwięcej kobiet (82 proc. w porównaniu do 75 proc. mężczyzn) i mieszkańców średnich miast do 250 tys. osób (92 proc.). W tej grupie przeważali również respondenci z wykształceniem podstawowym (96 proc.) oraz zarabiający poniżej 4 000 złotych netto (94 proc ankietowanych z dochodem między 3 000 a 3 999 zł na rękę).

Z kolei wśród 21 proc. Polaków, którzy dodatkowo odkładają na jesień życia, znalazło się najwięcej mężczyzn (25 proc. w porównaniu do 18 proc. kobiet) oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek do 50 tys. osób (kolejno 26 i 27 proc.). Wśród oszczędzających na ten cel przeważali również badani z dyplomem uczelni wyższej (36 proc.) oraz zarabiający od 7 000 zł netto w górę (51 proc.).

Co ciekawe, patrząc na wiek ankietowanych, w grupie oszczędzających na emeryturę znaleźli się przede wszystkim 30-latkowie. Aż 45 proc. z nich odpowiedziało, że zbiera dodatkowe pieniądze na jesień życia. Jest to zmiana w porównaniu z badaniem z 2021 roku, gdzie samodzielnie na ten cel odkładało 26 proc. Polaków z tej grupy wiekowej – mówi Magdalena Drążkowska, Menadżer ds. Depozytów Detalicznych z Santander Consumer Banku.

Recenzja Logitech MK470 i Logitech H390 – ma swój wyjątkowy styl

– Na przeciwległym biegunie znalazły się osoby między 18 a 29 rokiem życia. Jedynie 19 proc. ankietowanych w tym wieku odpowiedziało, że oszczędza na emeryturę poza obowiązującymi składkami. Jest to spadek o 7 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. Może to wynikać z tego, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej część młodych osób, na początku swojej drogi życiowej, nie może sobie pozwolić na samodzielne odkładanie na jesień życia lub nie jest to dla nich aktualnie priorytetem. 

Na emeryturę najczęściej odkładamy w PPK

 

Dodatkowe pieniądze na emeryturę zbieramy najczęściej w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – tak postępuje 38 proc. Polaków, którzy zadeklarowali, że  odkładają na jesień życia. Często również przeznaczamy na ten cel środki uzyskane z wynajmu nieruchomości takich jak mieszkanie, dom czy garaż (26 proc.). Część z nas oszczędza poprzez IKE (15 proc.), IKZE (11 proc.) lub trzyma pieniądze na emeryturę na koncie bieżącym w banku (13 proc.) Nieco rzadziej kupujemy w tym celu złoto (10 proc.) lub obligacje (9 proc.). Najmniej respondentów przyznało, że z myślą o jesieni życia inwestuje bezpośrednio w akcje spółek giełdowych lub jednostki uczestnictwa TFI (po 4 proc. wskazań).

Test Motorola moto g23 – przemyślany i starannie wykonany

Z naszego badania wynika ponadto, że 12 proc. Polaków odkłada pieniądze na ten cel na rachunku oszczędnościowym lub lokacie – mówi Paweł Paciorek, Menadżer ds. Depozytów Detalicznych z Santander Consumer Banku. – Warto pamiętać, że produkty bankowe to jeden z najprostszych sposobów na odkładanie na emeryturę. Gromadzenie środków można zacząć w każdym momencie, przykładowo, aby założyć rachunek oszczędnościowy w naszym banku nie jest wymagana jakakolwiek wpłata minimalna, a prowadzenie konta jest całkowicie darmowe.

Dodatkowo pieniądze można wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie bez utraty odsetek, co daje dużą elastyczność. Dobrym wyborem na odkładanie pieniędzy są również lokaty, które w dzisiejszych czasach można w prosty sposób założyć i obsługiwać przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu.

 ***

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]