Polaków nastroje – spada poczucie strachu

Instytut LB Medical: wśród Polaków spada poczucie strachu. Jak jeszcze zmieniły się nastroje społeczne na przestrzeni pięciu miesięcy (wrzesień 2022 – luty 2023)?

Polaków nastroje

Badanie porównawcze na temat nastrojów Polaków zrealizowane dla Instytutu LB Medical przez SW Research pokazuje, że w odniesieniu do pandemii COVID-19 rośnie poczucie spokoju, a spada – strachu. Co istotne, w odniesieniu do sytuacji gospodarczej rośnie niepewność i bezsilność.

Pierwsze badanie przeprowadzono we wrześniu 2022, a następnie powtórzono je w lutym 2023 r. Obydwa badania przeprowadzono na grupie 1019 respondentów. Pytania dotyczyły emocji Polaków w odniesieniu do: przyszłości swojej i rodziny, wojny w Ukrainie, pandemii COVID-19, relacji z rodziną, poziomu odczuwanego stresu. Porównanie nastrojów dotyczących sytuacji gospodarczej pokazało znaczące zmiany. Jakie?

Reklamy

Test Jabra Elite 5 – dać się wciągnąć rozrywce

Rośnie niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej

41 p. p. otrzymała niepewność, którą odczuwają respondenci w odniesieniu do sytuacji gospodarczej. Wzrosła ona  w lutym 2023 o 4,5 p. p. w porównaniu z wrześniem 2022. Drugą pozycję w lutym zajęła bezsilność (17 p. p.), zastępując przerażenie (16 p. p.), które zajęło trzecie miejsce i spadło o prawie 3 p. p. w porównaniu z wrześniem 2022. Czy to oznacza, że Polacy mniej boją się o przyszłość gospodarczą państwa, ale stają się coraz bardziej bezsilni wobec kryzysu gospodarczego?.[1]

Wyniki badań porównawczych jednoznacznie wskazują na to, że Polacy z fazy przerażenia na temat przyszłości gospodarczej przechodzą do fazy jej akceptacji równocześnie odczuwając bezsilność wobec tego zjawiska. Konsekwencją tego jest rosnąca niepewność, która może wpływać na stan psychiczny społeczeństwa. O prawie 3 p. p. spadł też poziom strachu.

Seria kryzysów takich jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja i kryzys gospodarczy, który dotknął praktycznie cały świat widocznie wpływa na niepewność, która rośnie. To naturalna odpowiedź na rozciągające się w czasie kryzysy. Niepewność stała się znakiem naszych czasów, do której powoli zaczynamy się przyzwyczajać – mówi Piotr Zimolzak – socjolog i wiceprezes SW Research.

Czy Polacy chcą rozmawiać o swoich emocjach?

Niepokojący zdaje się być wzrost odsetka o prawie 3 p. p. osób, które deklarują, że w ogóle nie rozmawiają o emocjach z przyjaciółmi i bliskimi. Czy to oznacza, że coraz częściej zamykamy się na wsparcie bliskich, a otwieramy na pomoc psychologa czy psychiatry?

Kryzys, który trwa już kilka lat sprawia, że kondycja psychiczna Polaków jest coraz słabsza. Nikt nie jest w stanie przejść obojętnie obok globalnej pandemii COVID-19, wojny która dzieje się bardzo blisko   naszych granic czy kryzysu gospodarczego, który odczuwalnie dotyka większości Polaków. Musimy podejmować działania, które będą wspierać społeczeństwo w radzeniu sobie z emocjami, które pogarszają zdrowie psychiczne, a co za tym idzie często też fizyczne.

Test Motorola moto g23 – przemyślany i starannie wykonany

Tym bardziej, że nikt tak na prawdę nie wie, kiedy ta seria się skończy. Konsekwencją pogarszającej się kondycji psychicznej Polaków są działania środowiska psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów. O kryzysach psychicznych i emocjach mówi się coraz częściej i szerzej. Coraz więcej firm oferuje swoim pracownikom wsparcie psychiczne w ramach benefitu. To oznacza, że świadomość zdrowia psychicznego rośnie, co jest pocieszające w tej trudnej sytuacji – mówi Sławomir Murawiec, psychiatra i rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W ostatnich latach powstaje coraz więcej organizacji pacjenckich czy fundacji, które udzielają wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym. Rozwija się też sieć ośrodków w ramach Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. Kryzysy nie omijają dzieci, czego konsekwencją jest powstawanie miejsc wspierających właśnie dzieci. Jednym z nich jest Kryzysowy Oddział Ratunkowy stworzony przez fundację „Zobacz…JESTEM”.

Nastroje rodziców, ich strach i bezsilność związana z obecną sytuacją gospodarczo-polityczną, nie pozostają bez wpływu na zdrowie psychiczne i szeroko pojęty dobrostan dzieci i młodzieży. W Polsce w 2022 roku po raz kolejny zwiększyła się liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży o 39 proc. Było ich 2031. Liczba skutecznych targnięć na własne życie również wzrosła dramatycznie. Odnotowano ich 156 w grupie wiekowej od 6 do 18 r. ż.

Recenzja Creative Outlier Free – słuchawki kostno-przewodzące, ja to kupuję

Ta szczególna grupa,  powinna być objęta  wsparciem psychicznym. Dziecko nie zawsze jednak może na nie liczyć. Jako społeczeństwo nadal zmagamy się ze strachem przed pójściem do psychologa i/lub psychiatry. Boimy się oceny . Na bezpłatną wizytę u specjalisty zdrowia psychicznego czasami trzeba czekać wiele miesięcy a nawet lat. Dla części rodzin odpłatna pomoc jest niemożliwa. Zdarza się , że młodemu człowiekowi łatwiej jest zwrócić się o pomoc do nieznanych osób, które okażą wsparcie bez oceniania, wysłuchają i wesprą swoją obecnością i pomocą psychologiczną.

Nasza fundacja w styczniu br. obchodziła dziesiąte urodziny. Zbiegły się one w czasie z otwarciem naszego Kryzysowego Oddziału Ratunkowego, miejsca w którym jesteśmy gotowi udzielać wsparcia potrzebującemu dziecku właściwie w każdej chwili. Z tej pomocy będą mogły skorzystać również osoby niepełnoletnie bez formalnej zgody rodzica.  Wspieramy również osoby dorosłe. Nasze drzwi są otwarte dla każdej osoby, która potrzebuje pomocy – mówi Danuta Wieczorkiewicz, Prezes Fundacji „Zobacz…JESTEM ”.

Musimy mówić o zdrowiu psychicznym

Ostatnie lata dla Polaków, ale nie tylko, wiążą się ze słowem „kryzys”. Zdrowotny, wojenny, gospodarczy, a w konsekwencji psychiczny. Sytuacja globalna jest niestabilna i nie do przewidzenia. To z kolei powoduje coraz większy udział szeroko zakrojonych kampanii społecznych na temat zdrowia psychicznego. Równie istotne staje się działanie systemowe. Kampanie mają za zadanie pomóc w znalezieniu pomocy, ale również zauważenia symptomów zaburzeń psychicznych. Zwracają również uwagę na znaczenie najbliższego środowiska i pokazują jak pomagać osobom w kryzysie psychicznym.

Kampanie społeczne dotyczące zdrowia psychicznego są konsekwencją trudnej sytuacji i pogarszającemu się stanowi zdrowia psychicznego Polaków. Pocieszający jest jednak fakt, że rozpoczęliśmy szeroki dialog w tym obszarze w przestrzeni medialnej. Widać to w działalności fundacji wspierających pacjentów i działaniach systemowych tj. rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego w ramach pilotażu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, o czym, mówi i pisze się coraz częściej w mediach tradycyjnych.

Druga platforma dialogu, charakterystyczna dla młodszego pokolenia to media społecznościowe tj. Instagram czy TikTok. Grupa odbiorców tych platform to osoby z pokolenia, które coraz częściej mierzy się z problemami zdrowia psychicznego, ale równocześnie chętniej mówi o nich publicznie. Na TikToku możemy dostrzec wielu użytkowników, którzy dzielą się swoimi problemami i emocjami, a wręcz relacjonują walkę np. z depresją, zaburzeniami odżywiania itp. To dopiero początek dialogu o zdrowiu na TikToku.

Rośnie liczba użytkowników, którzy pokazują swoją walkę czy codzienne życie z innymi chorobami niż psychiczne. Widać to bardzo dobrze na przykładzie użytkowników ze Stanów Zjednoczonych u których możemy obserwować np. zmagania z Atopowym Zapaleniem Skóry, rakiem, niewydolnością nerek czy codzienne życie ze stomią, o której dyskusja publiczna wśród pokolenia milenialsów była tabu mówi Mateusz Konwerski, ekspert Instytutu LB Medical.

Obniżone nastroje stały się trendem

Z danych, które 18 lipca 2022 r. podała Kancelaria Premiera wynika, że na przestrzeni lat 2015-20222 spada ocena Polaków we właściwie każdym badanym obszarze. Skala oceny od  (skrajnie negatywna ocena) -2  do 2 (skrajnie pozytywna ocena) pokazuje, że w pierwszym kwartale 2015 r. średnia z ocen ówczesnej sytuacji gospodarczej wynosiła -0,443 po czym w drugim kwartale 2018 r. wskaźnik osiągnął najwyższy poziom: 0,252.

W kolejnych latach następował wyraźny spadek wskaźnika, osiągając w drugim kwartale 2022 r. najniższy wynik na poziomie  -0,861. Właściwie w tym okresie każdy badany aspekt notował spadek oceny. Spadała ocena aktualnej sytuacji politycznej, przyszłej sytuacji politycznej, teraźniejszości, przyszłości, bieżącej sytuacji własnej i przyszłej sytuacji własnej. Każdy ze wskaźników osiągnął najniższy poziom przez cały czas pomiaru.

Test realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition – wypić, czy zadzwonić…

Warto podkreślić, że najwyższe spadki nastroju zapoczątkował wybuch pandemii COVID-19 w listopadzie 2019 r., następnie kryzys gospodarczy wywołany pandemią oraz wojna w Ukrainie wpłynęły na dalszy spadek nastrojów.

[1] Badanie „Jak zmieniały się nastroje Polaków w okresie wrzesień 2022 – luty 2023?” zostało zrealizowane przez agencję SW Research w dniach 31.01 – 02.02.2023r. techniką CAWI na panelu badawczym SW PANEL, na reprezentatywnej próbie n=1009 dorosłych Polaków.

 

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]