Huawei lderem patentów technologicznych w Europie

EPO 2022: Huawei

Boom w technologiach cyfrowych, bateriach i półprzewodnikach. Raport EPO 2022: Huawei z największą liczbą patentów technologicznych w Europie

Europejski Urząd Patentowy (EPO) otrzymał w 2022 r. aż 193 460 zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost o 2,5% w stosunku do poprzedniego roku i nowy rekord. Opublikowany dziś Indeks Patentowy EPO 2022 pokazuje tendencję wzrostową w liczbie zgłoszeń, która trwa od 2021 r. (+4,7%), pomimo lekkiego spadku w 2020 r. (-0,6%). Huawei wyszedł na prowadzenie w rankingu firm, które złożyły najwięcej zgłoszeń patentowych do EPO w 2022 roku.

Rosnąca liczba zgłoszeń patentowych pomimo globalnej niepewności gospodarczej pokazuje, że inwestycje firmy w badania i rozwój pozostały w ubiegłym roku na niezmiennie wysokim poziomie. Huawei przodował w zgłaszaniu innowacyjnych rozwiązań po raz czwarty od 2017 roku. Firma została wymieniona w raporcie EPO jako wnioskodawca patentowy z największą liczbą zgłoszeń (4 505). Kolejne miejsca zajęły LG, Qualcomm, Samsung i Ericsson.
W pierwszej dziesiątce wnioskodawców znalazły się również cztery firmy z Europy, dwie z Korei Południowej, dwie z USA i po jednej z Chin i Japonii. Jednocześnie jeden na pięć wniosków patentowych z Europy został złożony przez indywidualnego wynalazcę lub małe/średnie przedsiębiorstwo. Udział zgłoszeń pochodzących z europejskich uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych wzrósł nieznacznie do 7%.

Boom w technologiach cyfrowych, bateriach i półprzewodnikach

Komunikacja cyfrowa (wzrost o 11,2% w stosunku do 2021 r.) była w ubiegłym roku ponownie obszarem o największej liczbie zgłoszeń patentowych, a tuż za nią uplasowały się technologie medyczne (+1,0%) i komputerowe (+1,8%). Duży wzrost zgłoszeń patentowych w technologiach cyfrowych w znacznym stopniu przeniósł się do wielu innych dziedzin, takich jak opieka zdrowotna, transport i rolnictwo.
Obszar urządzeń elektroenergetycznych, obejmujący wynalazki związane z czystą energią, rozwijał się najszybciej (+18,2%) spośród dziesięciu najlepszych technologii. Wynikało to częściowo z gwałtownego rozwoju technologii akumulatorów (+48,0%).
Znaczący wzrost, choć o mniejszej skali, odnotowały także dziedziny półprzewodników (+19,9%) i technologii audiowizualnych (+8,1%). Działalność patentowa w dziedzinie farmacji nadal rosła (+1,0%), wyprzedzając transport (o 2,6%) i po raz pierwszy w ciągu ostatniej dekady zaliczając się do pięciu najważniejszych dziedzin technologii. Biotechnologia (+11,0%) również przeżywa obecnie swój rozkwit.

Silny wzrost innowacyjności w Chinach i Stanach Zjednoczonych

Top pięć krajów z których pochodziły zgłoszenia patentowe w EPO w 2022 r. to Stany Zjednoczone (stanowiące jedną czwartą całości), Niemcy, Japonia, Chiny i Francja. Wzrost liczby zgłoszeń w 2022 r. był napędzany głównie zgłoszeniami z Chin (+15,1% w porównaniu z 2021 r.), które w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły ponad dwukrotnie, oraz w mniejszym stopniu zgłoszeniami z USA (+2,9%) i Republiki Korei (+10,0%).
Chociaż liczba zgłoszeń patentowych (83 955) pochodzących z 39 krajów Europejskiej Organizacji Patentowej była na tym samym poziomie co w 2021 roku (83 894, +0,1%), ich udział w całości skurczył się o kolejny punkt procentowy do poziomu nieco poniżej 44%. Rosnący udział zgłoszeń do EPO pochodzących spoza Europy podkreśla atrakcyjność europejskiego rynku technologicznego dla firm z całego świata.
Jeśli chodzi o trendy technologiczne w Stanach Zjednoczonych, to najwięcej wniosków patentowych otrzymały wynalazki z obszaru komunikacji cyfrowej, a także urządzeń elektroenergetycznych. Firmy europejskie złożyły mniej wniosków w dziedzinie komunikacji cyfrowej, ale znacznie więcej w dziedzinie technologii komputerowej, technologii medycznej i biotechnologii. Wnioski patentowe z Chin wzrosły w większości głównych dziedzin technologii.

Trendy w krajach Europy: niemieckie firmy składają mniej wniosków; Irlandia, Szwajcaria i Belgia odnotowują silny wzrost

Liczba wniosków patentowych składanych przez przedsiębiorstwa z Niemiec, wiodącego kraju Europy pod względem liczby zgłoszeń patentowych, spadła w ubiegłym roku o 4,7%, głównie z powodu spadku liczby zgłoszeń w takich dziedzinach jak transport (w tym motoryzacja), maszyny/urządzenia elektryczne/energia i chemia organiczna. Liczba zgłoszeń z większości innych wiodących europejskich krajów składających wnioski patentowe wzrosła, w tym z Francji (+1,9%), Szwajcarii (+5,9%) i Niderlandów (+3,5%).
Wśród innych krajów europejskich, w których składano ponad 1 000 wniosków rocznie, największy wzrost odnotowano w Irlandii (+12,3%), Belgii (+5,0%) i Austrii (+3,4%). Polska zajęła z kolei 25. miejsce na świecie pod względem liczby wniosków patentowych, zgłaszając ich łącznie 615. Stanowi to silny wzrost o ponad 17 proc. względem 2021 roku.
Pełna analiza Indeksu Patentowego 2022 znajduje się na stronie: epo.org/patent-index2022.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]