InPost 2022 – rekordowe przychody

Grupa InPost 2022 – rekordowe przychody. Skorygowana EBITDA osiągnęła poziom 1 961,4 mln zł po wzroście o 20,6% r/r

Grupa InPost, niekwestionowany lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, w 2022 roku osiągnęła imponujące rezultaty na wszystkich kluczowych rynkach, kończąc rok spektakularnymi wynikami zarówno pod względem przychodów, zysku EBITDA, jak i obsłużonych wolumenów.

Przychody za 2022 rok wzrosły o 53,8% r/r, osiągając 7 079,1 mln zł, skorygowana EBITDA wzrosła o 20,6% r/r, osiągając wartość 1 961,4 mln zł, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w ciągu roku o 44% r/r, sięgając 744,9 mln sztuk. Już ponad 40% przychodów Spółka osiąga z zagranicy (25% w roku 2021).

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

InPost 2022

 

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost

W 2022 roku Grupa InPost dynamicznie kontynuowała ekspansję, rosnąc powyżej rynku w każdym kluczowym kraju, w którym jest obecna. Pomyślny rozwój firmy oraz wzrost wolumenów wyprzedzający rynkowe tempo, mimo trudnych warunków w sektorze e-commerce, potwierdza efektywność modelu biznesowego i jego odporność na wymagające otoczenie makroekonomiczne.

W Polsce Grupa InPost utrzymuje niekwestionowaną pozycję lidera, systematycznie umacniając swoją pozycję rynkową. Tymczasem na rynkach międzynarodowych, Grupa skupia się na rozwoju własnej sieci, kreowaniu świadomości marki oraz podnoszeniu jakości oferowanych usług. Międzynarodowa ekspansja Grupy InPost w 2022 roku stanowi ważny etap w kreowaniu autentycznie paneuropejskiej marki. W 2023 roku InPost będzie konsekwentnie realizować strategię zrównoważonego rozwoju Grupy, dążąc do przeobrażenia rynku logistyki e-commerce w całej Europie.

Recenzja Xblitz R8 Power Charge – ułatwia życie kierowcy

KLUCZOWE INFORMACJE 

 • Wzrost wolumenu obsłużonych przesyłek na wszystkich rynkach do 744,9 mln w 2022 r. (+44% r/r).
 • Wzrost sieci punktów OOH (Out of Home – dostawy poza adresem zamieszkania) Grupy o 29% r/r do 54 059, w tym wzrost sieci urządzeń Paczkomat® o 37% r/r do 27 939.
 • Rekordowe przychody w wysokości 7 079,1 mln zł w 2022 r. (+53,8% r/r), z czego 40,7% stanowiły przychody z rynków międzynarodowych (w porównaniu do 25,0% zagranicznych przychodów Grupy w 2021 r.).
 • Rekordowa skorygowana EBITDA w wysokości 1 961,4 mln zł, (+20,6% r/r).
 • Działalność Grupy w Polsce wygenerowała w 2022 r. 673,7 mln zł wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow), ponad dwukrotnie więcej w stosunku do roku 2021.
 • InPost odnotował imponujący wzrost na każdym z kluczowych rynków:
 • W 2022 roku w Polsce udział wolumenowy InPost w rynku przesyłek
  e-commerce wzrósł do 43%, wolumen obsłużonych paczek osiągnął rekordowe 508,4 miliona (+20% r/r). Przychody w 2022 roku wyniosły 4,2 mld zł (+21,6% r/r), a skorygowana EBITDA 1,8 mld zł (+14,3% r/r), pomimo bardzo trudnego otoczenia rynkowego i presji inflacyjnej. Na koniec roku spółka posiadała sieć 19 306 urządzeń Paczkomat® (+17% r/r).
 • W ramach Mondial Relay, Grupa Inpost obsłużyła 213,2 miliona paczek (+21,21% r/r). Przychody Mondial Relay w 2022 roku wzrosły do 2,7 mld zł. (+17,4%[1] r/r), na koniec roku w ramach Mondial Relay funkcjonowały 2 564 urządzenia Paczkomat® InPost (+2 251 urządzeń w stosunku do końca 2021) oraz 19 446 punktów PUDO (+10% r/r).
 • W Wielkiej Brytanii popyt na usługi świadczone poprzez Paczkomat® InPost przekroczył oczekiwania. Wolumen obsłużonych paczek wzrósł o 151% r/r, osiągając poziom 20,5 mln. Na koniec 2022 roku w Wielkiej Brytanii funkcjonowało 4 835 urządzeń Paczkomat® InPost (+53% r/r).

 

 

PERSPEKTYWY NA ROK 2023

 

W 2023 roku Grupa InPost skupi się na dalszym rozwijaniu swojej obecności na rynkach międzynarodowych, czerpiąc z doświadczenia zdobytego na polskim rynku. W pierwszych miesiącach bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spowolnienie rynku e-commerce, dlatego w bieżącym roku Grupa spodziewa się jednocyfrowego wzrostu wolumenów rynkowych. Tak jak w latach poprzednich, celem InPost jest osiągniecie wzrostu wolumenów obsłużonych przesyłek powyżej dynamiki rynkowej i zwiększenie udziału w rynku. Dodatkowo, Grupa spodziewa się utrzymania silnej presji kosztowej, jednak wprowadzone na przełomie 2022 i 2023 zmiany cen, wraz z oczekiwanym wzrostem wolumenu, powinny wpłynąć na wzrost skorygowanej marży EBITDA r/r.

 

We Francji Grupa zamierza skupić się na poprawie efektywności operacyjnej i zwiększeniu udziału w rynku B2C. Biorąc pod uwagę utrzymującą się słabość popytu konsumenckiego, InPost prognozuje jednocyfrowy wzrost wolumenu rynku e-commerce w 2023 roku. Spółka oczekuje również dalszego wzrostu wolumenów Mondial Relay, przekraczającego parametry wzrostu rynkowego. Jeżeli chodzi o rentowność, spodziewany jest stopniowy wzrost marży EBITDA.

 

W Wielkiej Brytanii priorytetem Grupy na 2023 rok będzie rozwiązanie ograniczeń w obszarze operacji logistycznych, co przełoży się na poprawę jakości i niezawodności świadczonych usług. To umożliwi budowanie zaangażowania wśród konsumentów i sprzedawców, zwiększenie udziału Spółki w segmencie B2C, a w konsekwencji poprawę marż w perspektywie średnio- i długoterminowej. Grupa InPost oczekuje osiągnięcia progu rentowności na poziomie skorygowanej EBITDA w Wielkiej Brytanii w końcówce roku 2023 oraz osiągnięcia zyskowności prowadzonej działalności na rynku brytyjskim w całym 2024 roku.

 

Grupa InPost zakłada, że wydatki inwestycyjne w 2023 r. wyniosą 1,1 – 1,2 mld zł, z czego większość zostanie przeznaczona na rozwój na rynkach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę wysoką zdolność do generowania wolnych środków pieniężnych w Polsce, przy takim poziomie nakładów inwestycyjnych, Grupa powinna wygenerować dodatnie przepływy finansowe w całym 2023 roku, poprawiając tym samym wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na koniec roku.

Jak dotąd w I kwartale 2023 r. w Polsce, mimo oznak spowolnienia wydatków konsumpcyjnych, wolumeny obsługiwanych przesyłek nadal rosną w dwucyfrowym tempie. We Francji Grupa odnotowuje nieco wolniejszy wzrost niż w Polsce, ale nadal jest to wzrost dwucyfrowy r/r. Natomiast pozostałe rynki wykazują podobną dynamikę wzrostu do zanotowanej w 2022 r.

Pełny Raport: TUTAJ

[1] Wzrost w stosunku do 2021 liczony na podstawie danych pro-forma. Dane pro-forma uwzględniają wyniki Mondial Relay za cały 2021 r.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl