Wi-Fi 6 – założenia do nowego standardu zostaną wdrożone do końca roku

Wszyscy oczekujemy na Wi-Fi 6, ponieważ potrzebujemy rozwiązania problemu przepustowości sieci. Wi-Fi 6 jest standardem sieci bezprzewodowej, który umożliwi jednoczesne podłączenie ponad stu urządzeń domowych bez wpływu na przepustowość.

Cyberbezpieczeństwo fundamentem przy budowie sieci 5G

Minister cyfryzacji: Cyberbezpieczeństwo fundamentem przy budowie sieci 5G. W 2020 roku będzie działać w co najmniej jednym mieście w Polsce

ITU Telecom World 2019: Huawei rozwiązuje problemy z dostępem do internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo

Podczas konferencji ITU Telecom World 2019, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Komisja Szerokopasmowa dla Zrównoważonego Rozwoju (Broadband Commission for Sustainable Development) oraz Huawei poprowadziły sesję poświęconą roli stałego bezprzewodowego dostępu do internetu (Fixed Wireless Access, FWA) w rozwoju krajowych łączy szerokopasmowych.