5G

Technologia 5G – perspektywy dla transportu i logistyki

Dzięki możliwościom Internetu Rzeczy i technologii 5G wgląd w całość operacji logistycznych będzie w przyszłości mógł osiągnąć poziom wręcz modelowy.

Reklamy

Stanowisko PIIT w sprawie harmonizacji norm PEM

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wyraża głębokie przekonanie, że harmonizacja obowiązujących w Polsce dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) z poziomami europejskimi, zalecanymi przez WHO, KE oraz ICNIRP jest konieczna. Aktualnie obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy PEM są – w zależności od zakresu częstotliwości – od 40 do 100 razy bardzie restrykcyjne od bezpiecznych poziomów odniesień określonych w Zaleceniu Rady 1999/519/EC.

Węgry zbudują sieć 5G z Huawei

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto podczas wizyty w Chinach poinformował, że Węgry wybudują sieć piątej generacji z wykorzystaniem sprzętu Huawei. Przy wdrożeniu szybkiej sieci rząd węgierski będzie współpracował także z Vodafone oraz Deutsche Telekom.