Reklamy

CBOS

CBOS – system wartości Polaków w 2019 roku

Po sześcioletniej przerwie CBOS wrócił do tematu wartości, które Polacy uważają za najważniejsze w swoim życiu. Tak jak w 2013 roku, na pierwszym miejscu dla ponad czterech piątych Polaków plasuje się szczęście rodzinne, a na drugim (dla 69%) – zachowanie dobrego zdrowia.

Reklamy

Konsumpcja alkoholu w Polsce

Od 2010 roku znacząco zmalał udział piwa jako najczęściej spożywanego alkoholu. Wówczas co druga osoba spośród pijących alkohol (52%) przyznawała, że najczęściej sięga po piwo. Obecnie wybiera je 39% respondentów, którzy nie rezygnują z napojów procentowych.

Czy ślub ma jeszcze znaczenie?

Rodzina w ostatnich trzech dekadach podlega szczególnie istotnym przemianom. Opóźnia się wiek zawierania małżeństw. Wzrasta liczba rozwodów i separacji. Ludzie częściej decydują się na życie w pojedynkę. Coraz większą popularnością cieszą się też alternatywne formy życia małżeńskiego – w tym… Read More ›

Badanie – Zadowolenie z życia

Ogromna większość Polaków jest zadowolona z życia. Satysfakcję najczęściej dają relacje towarzyskie i rodzinne, jak również miejsce zamieszkania. Niezadowolenie natomiast najczęściej odnosi się do sytuacji finansowej, a także, w mniejszym stopniu, stanu zdrowia. W ciągu ostatniego roku przybyło zadowolonych. Do… Read More ›

Samopoczucie Polaków w 2018 roku

W mijającym roku najczęściej odczuwanym przez Polaków stanem było zadowolenie, że coś się udało, powiodło w ich życiu (61% osób doświadczało go często lub bardzo często w 2018 roku). Niemal takiej samej grupie osób (60%) towarzyszyła pewność, że wszystko układa… Read More ›