Reklamy

CBOS

Pieniądze w bankach – jesteśmy przekonani o ich bezpieczeństwie

Ogromna większość Polaków (84%) korzysta z usług bankowych, a ponad dwie trzecie (68%) uważa, że pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne. Uwzględniając wcześniejsze pomiary można stwierdzić, że wyniki uzyskane w tym roku są najlepsze w ostatniej dekadzie. Opinie na temat… Read More ›

Reklamy

Polityczna aktywność przedwyborcza online

Po wyborach samorządowych Ośrodek Informacji CBOS sprawdził, ilu badanych w ciągu poprzedzającego je miesiąca miało styczność z polityką w internecie. Uwzględniono trzy wymiary aktywności: informacyjny – polegający na odbiorze treści politycznych w sieci, deliberatywny – obejmujący rozmowy na tematy polityczne… Read More ›

Kiedy nie akceptujemy sięgania po smartfon?

Wprawdzie coraz więcej Polaków korzysta ze smartfonów i są one coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej i życiu prywatnym, jednak zdecydowana większość jest przeciwna patrzeniu w ekran telefonu podczas rozmów, codziennych posiłków i uroczystości rodzinnych, a prawie wszystkim badanym przeszkadzałoby, gdyby ktoś… Read More ›

Czy wyjście Polski z UE to obecnie realny scenariusz?

Zdecydowana większość badanych (72%) uważa, że wyjście Polski z Unii Europejskiej nie jest obecnie realnym scenariuszem. Za prawdopodobny uznaje „polexit” 15% ankietowanych. W elektoratach ugrupowań cieszących się największym poparciem społecznym przekonanie, że tzw. polexit jest obecnie prawdopodobnym scenariuszem, stosunkowo często wyrażają zwolennicy SLD (31%),… Read More ›