Badanie – Zadowolenie z życia

Ogromna większość Polaków jest zadowolona z życia. Satysfakcję najczęściej dają relacje towarzyskie i rodzinne, jak również miejsce zamieszkania. Niezadowolenie natomiast najczęściej odnosi się do sytuacji finansowej, a także, w mniejszym stopniu, stanu zdrowia. W ciągu ostatniego roku przybyło zadowolonych. Do rekordowego poziomu zwiększyła się nie tylko skala ogólnego zadowolenia z życia, ale także satysfakcji z … Czytaj dalej Badanie – Zadowolenie z życia

Samopoczucie Polaków w 2018 roku

W mijającym roku najczęściej odczuwanym przez Polaków stanem było zadowolenie, że coś się udało, powiodło w ich życiu (61% osób doświadczało go często lub bardzo często w 2018 roku). Niemal takiej samej grupie osób (60%) towarzyszyła pewność, że wszystko układa się dobrze. Nieco ponad połowa Polaków (52%) była często dumna ze swoich osiągnięć, a co … Czytaj dalej Samopoczucie Polaków w 2018 roku

Pieniądze w bankach – jesteśmy przekonani o ich bezpieczeństwie

Ogromna większość Polaków (84%) korzysta z usług bankowych, a ponad dwie trzecie (68%) uważa, że pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne. Uwzględniając wcześniejsze pomiary można stwierdzić, że wyniki uzyskane w tym roku są najlepsze w ostatniej dekadzie. Opinie na temat bezpieczeństwa pieniędzy ulokowanych w bankach są silnie zróżnicowane społecznie. Częściej przekonani o ich bezpieczeństwie są … Czytaj dalej Pieniądze w bankach – jesteśmy przekonani o ich bezpieczeństwie

Polityczna aktywność przedwyborcza online

Po wyborach samorządowych Ośrodek Informacji CBOS sprawdził, ilu badanych w ciągu poprzedzającego je miesiąca miało styczność z polityką w internecie. Uwzględniono trzy wymiary aktywności: informacyjny – polegający na odbiorze treści politycznych w sieci, deliberatywny – obejmujący rozmowy na tematy polityczne oraz partycypacyjny, czyli angażowanie się w działania w tym zakresie. W ujęciu syntetycznym można powiedzieć, … Czytaj dalej Polityczna aktywność przedwyborcza online

Kiedy nie akceptujemy sięgania po smartfon?

Wprawdzie coraz więcej Polaków korzysta ze smartfonów i są one coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej i życiu prywatnym, jednak zdecydowana większość jest przeciwna patrzeniu w ekran telefonu podczas rozmów, codziennych posiłków i uroczystości rodzinnych, a prawie wszystkim badanym przeszkadzałoby, gdyby ktoś używał smartfona do przeglądania internetu, portali społecznościowych czy aplikacji podczas kolacji wigilijnej. źródło: CBOS