Reklamy

Cisco

Cisco – trendy technologiczne na 2020 rok i niedaleką przyszłość

Patrząc z perspektywy czasu, część przewidywań z ubiegłego roku, m.in. dotyczących takich kwestii, jak gigantyczna ekspansja łączności mobilnej, dalszy rozwój w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz ewolucji w kierunku prawdziwie wielodomenowej architektury będzie nadal aktualna w nadchodzących latach.

Reklamy