Lenovo

Lenovo 2Q2019 – dynamika rozowoju utrzymana w II kwartale

Przychody grupy rosną w ujęciu rok do roku już od dziewięciu kwartałów i osiągnęły 13,5 mld USD. Dochód przed opodatkowaniem wzrósł o 45% w ujęciu rok do roku do 310 mln USD. Lenovo utrzymuje pierwsze miejsce na światowym rynku PC dzięki rekordowym dostawom 17,3 mln sztuk oraz dwucyfrowemu wzrostowi w segmentach premium

Reklamy

Poważne luki w zabezpieczeniach routerów i urządzeniach NAS

Badacze oceniający stan bezpieczeństwa 13 routerów i urządzeń pamięci masowej podłączonych do sieci, wykryli 125 luk w zabezpieczeniach, z których niektóre można zdalnie wykorzystać bez uwierzytelniania. Prawie wszystkie przetestowane gadżety miały co najmniej jedną lukę w zabezpieczeniach, z której zdalny atakujący mógł uzyskać dostęp do panelu administracyjnego.

Lenovo osiąga rekordowe przychody w roku finansowym 2018/2019

Lenovo odnotowuje rekordowe wyniki za rok fiskalny z najwyższymi w historii przychodami na poziomie 51 mld USD, co oznacza wzrost o 12,5% w ujęciu rok do roku. • Solidne wyniki za czwarty kwartał to dwucyfrowy wzrost (10,1% r/r) przychodów do poziomu 11,7 mld USD, wzrost przychodów i zysków wszystkich działów po raz pierwszy od przejęcia działu x86 i Motoroli, a także wyższa rentowność: dochód przed opodatkowaniem na poziomie 180 mln USD, wyższy o 389% r/r i dochód netto 118 mln USD, wyższy o 261% r/r.