Reklamy

medycyna

Sztuczna inteligencja w sektorze zdrowia – przykłady wykorzystania z Europy

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) w diagnostyce medycznej, dzięki analizie wielu danych, jest szansą na podejmowanie trafniejszych diagnoz. Raport pt. Iloraz Sztucznej Inteligencji wskazuje, że Europa jest jednym z ważniejszych ośrodków wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w sektorze zdrowia.

Reklamy