Reklamy

Microsoft

Microsoft ogłasza cel osiągnięcia negatywnej emisji dwutlenku węgla do roku 2030

Microsoft ogłosił, że do 2030 r. osiągnie negatywną emisję dwutlenku węgla, a do roku 2050 firma usunie ze środowiska naturalnego dwutlenek węgla wyemitowany przez nią bezpośrednio lub przez zużycie energii od założenia firmy w 1975 r.

Reklamy