Orange Polska 1Q2022 – większa liczba klientów, dynamika przychodów i EBITDAaL zgodna z oczekiwaniami

Orange Polska osiągnął dobre wyniki finansowe, pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej. W pierwszych trzech miesiącach roku wzrosła liczba klientów wszystkich kluczowych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez operatora.

Czytaj dalej