Oxford Economics: Huawei przynosi Europie miliardowe korzyści gospodarcze

Bezpośredni wkład Huawei w europejskie PKB w 2018 roku wyniósł 2,5 mld euro i był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2014 r., co w ujęciu realnym oznacza roczny wzrost w wysokości 19%. W tym samym okresie łączne zatrudnienie wspierane przez Huawei wzrastało średnio o 13% rocznie, a łączne dochody podatkowe generowane przez Huawei o 17% rocznie.

Czytaj dalej