Reklamy

ransomware

Praca zdalna a ransomware

Teraz osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w firmie muszą brać pod uwagę dwa nowe czynniki: geograficzne rozproszenie sieci firmowej oraz obecność komputerów wykorzystywanych do pracy w środowiskach domowych.

Reklamy