UOKiK

Ultima Ratio – pierwszy sąd polubowny w Polsce online dla konsumentów

Ultima Ratio pierwszym w Polsce sadem online rozstrzygającym sprawy na linii konsument-przedsiębiorca. UOKiK wpisał e-sąd na listę podmiotów uprawnionych do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Podczas pandemii uaktywnili się oszuści. Wabią konsumentów wysokimi zyskami bez ryzyka, ofertami produktów lub usług mających stanowić panaceum na koronawirusa czy próbują wykorzystać chęć pomocy innym. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny radzi, jak chronić się przed oszustami, którzy chcą wykorzystać nasz lęk przed epidemią koronawirusa i kryzysem.