Atak hakerski na Virgin Mobile Polska – zagrożone dane klientów

Dzisiaj cześć klientów operatora Virgin Mobile otrzymała SMS-y z informacją, że doszło do nieuprawnionego ujawnienia danych rejestrowych (zbieranych na podst. art. 60 b ustawy prawo telekomunikacyjne) tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość części abonentów prepaid m.in. o imiona, nazwiska, numery PESEL i numery dokumentów tożsamości.

Czytaj dalej