Polacy o stanie wojennym

Polacy o stanie wojennym

Niespełna połowa dorosłych Polaków pamięta dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego, czyli 13 grudnia 1981 roku (47%), prawie jedna piąta (19%) w ogóle nie zna tej daty. W grupie powyżej 44 roku życia datę tę pamięta ponad połowa badanych, wśród najmłodszych respondentów do 34 roku życia zaledwie około jednej czwartej.

Polacy o stanie wojennym

Im dalej od daty wprowadzenia stanu wojennego, tym bardziej krytyczna staje się ocena zasadności tego kroku. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku większość Polaków była przekonana, że decyzja ta była słuszna, zaś jedna czwarta uważała, że było to posunięcie nieuzasadnione i błędne. W kolejnej dekadzie proporcje głosów nieco się wyrównały, nadal jednak utrzymywała się przewaga respondentów oceniających, że w ówczesnych warunkach geopolitycznych wprowadzenia stanu wojennego nie można było uniknąć.

Recenzja Tapo C110 i Tapo C210 – ciągła ochrona mienia

Na początku trzeciej dekady XXI wieku, po czterdziestu latach od tego wydarzenia, opinie Polaków się odwróciły – nieco większy jest odsetek osób uznających, że wprowadzenie stanu wojennego było nieuzasadnione i błędne (37%), niż uważających, że w ówczesnej sytuacji politycznej było to posunięcie słuszne (33%).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (379) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

***

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:

  • wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
  • wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
  • samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1% metodą CAPI, 29,8% – CATI i 14,1% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: