Nauka w modelu hybrydowym – technologia stanowi klucz

Nauka w modelu hybrydowym – technologia stanowi klucz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest na to gotowa.

Po marcu 2020 r. w systemach edukacyjnych na świecie zaszły nieodwracalne zmiany. Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy musieli przejść na nauczanie zdalne lub hybrydowe. Zajęcia przeniosły się z klas fizycznych do wirtualnych — bez konkretnej perspektywy zmiany tego stanu rzeczy. 

Uczelnie stanęły przed problemem zapewnienia sprzętu i rozwiązań do realizacji swoich zadań. Konieczne stało się  też zapewnienie współdziałania technologii zdalnej i lokalnej w celu stworzenia optymalnego środowiska do nauki hybrydowej.

We wrześniu 2021r. firma Sony przeprowadziła badania wśród studentów z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Celem było poznanie ich odczuć i potrzeb w kontekście efektywnej nauki w nowych warunkach. Badania dotyczyły również tego w jaki sposób uczelnie próbują spełnić oczekiwania związane z nową, hybrydową formułą nauczania w szkolnictwie wyższym. 

Nauka

 

Możliwość zdalnego nauczania jest ważna, nie zmienia to jednak faktu, że perspektywa nauczania wyłącznie w świecie cyfrowym to nie jest dobry kierunek. Studenci nadal chcą uczęszczać na zajęcia stacjonarne. Taki tryb nauki preferuje ponad jedna trzecia (37%) studentów z Europy, natomiast za modelem całkowicie zdalnym opowiada się tylko 13%. Jednocześnie ponad jedna trzecia europejskich decydentów IT za priorytet uważa technologię do zdalnego nauczania, a aż 92% zamierza zainwestować w taką technologię w przyszłym roku. Nie jest to zaskakujący kierunek ze względu na to, że pandemia obnażyła deficyty w sprzęcie i rozwiązaniach nie tylko na wyższych uczelniach.

Test Sony Xperia 5 III – mnóstwo twórczych możliwości

Konieczność rozbudowania infrastruktury o narzędzia do transmisji wykładów i zajęć dydaktycznych online  – zdefiniowała m. in.  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Musiała to być jednak decyzja przemyślana, perspektywiczna i dająca możliwość uniwersalnego wykorzystania urządzeń w przyszłości. Ważna stała się możliwość robienia zbliżeń i kadrowania stołów laboratoryjnych w pracowniach – fizycznych czy chemicznych itp. Tak, aby studenci mogli dokładnie śledzić przeprowadzane eksperymenty i doświadczenia podczas zdalnych zajęć.

Do Akademii trafiło 127 kamer Sony SRG120DU. Klika sztuk zainstalowano w aulach i innych pomieszczeniach, zaś zdecydowana większość trafiła na statywy. Jednym z wytycznych przetargowych, była możliwość takiej instalacji. Daje to potrzebną Uczelni mobilność, ponieważ pozwala na ustawianie kamer w pobliżu stołów laboratoryjnych czy w innych miejscach istotnych z punktu widzenia przekazu. Dzięki temu, że wybrano kamery PTZ (z ang. Pan-Tilt-Zoom) możliwe jest zaprogramowanie  16 pozycji urządzenia  i łatwa zmiana ujęć – obroty i zbliżenia.

W warunkach nauki zdalnej pozwalało to na dokładne pokazanie przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń co dla studentów ma ogromną wartość. Prowadzący zajęcia może zapisywać presety, czyli zdefiniowane wcześniej położenia kamery i wywoływać je z pilota. Jest to ważne ponieważ obsługa urządzenia dzięki temu jest bardzo prosta i nie obciąża prowadzącego, a co za tym idzie nie zakłóca zajęć. Kamerami można oczywiście także sterować z poziomu komputera. W zależności od potrzeb – urządzenia ustawiane są w pobliżu stołów doświadczalnych lub tak, aby jak najwygodniej kadrować wykładowców.

Na potrzeby wszystkich pracowników Akademia otworzyła studio webinarowe. Są to dwa osobne pomieszczenia – mniejsze przystosowane do pracy dla jednej osoby oraz większe Studio Nr 2 z komfortowymi warunkami dla większej liczby osób.  W tym zastosowaniu kamery Sony SRG120DU – z wysokiej klasy obiektywem i zoomem optycznym umożliwiającym wygodne kadrowanie – również znalazły zastosowanie.

Recenzja Epson EF-11 – postaw na duży format

Sektor edukacji będzie ewoluował ku modelowi hybrydowemu. Ta formuła odegra kluczową rolę nie tylko w zapewnieniu studentom odpowiedniego wsparcia przez całe studia, lecz także w pozyskiwaniu nowych studentów ze wszystkich części świata. Będą oni mogli zapisywać się na preferowane kursy bez potrzeby fizycznej obecności na zajęciach, a więc bez ponoszenia kosztów podróży i mieszkania.

Z ankiety zleconej przez Sony wynika, że zdaniem ponad trzech czwartych (79%) europejskich studentów warunki studiowania poprawiłyby się, gdyby ich uniwersytety inwestowały w technologie do nauki online i hybrydowej. Ponad jedna trzecia (34%) ankietowanych czuje się pozbawiona kontaktu z rówieśnikami. Wskazuje to na potrzebę współpracy z użyciem technologii, zarówno zdalnie, jak i na uczelni, po to by studenci pozostawali w kontakcie i mieli możliwość spotykania się na zajęciach.

Nie chodzi jednak o samo zapewnienie technologii do nauki zdalnej i stacjonarnej. Trzeba zagwarantować spójne połączenie obu środowisk, by studenci mogli efektywnie i produktywnie pracować w zespołach bez względu na to, gdzie się znajdują. W przypadku środowiska zdalnego taką samą jakość treści i łatwość ich udostępniania zapewnią kamery SRG, które umożliwiają rejestrację i streaming w wysokiej jakości w celu stworzenia dobrych warunków do nauki dla wszystkich studentów. Można powiedzieć, że to rozwiązanie ponadczasowe, które otwiera przed uczelniami możliwości szerszego realizowania zadań i dotarcia do większej liczby słuchaczy.

Recenzja Tapo C110 i Tapo C210 – ciągła ochrona mienia

„Kształcenie w uczelni technicznej, a taką jest AGH w Krakowie, to przede wszystkim praktyka. Przekazujemy studentom wiedzę praktyczną. W związku z tym priorytetem dla nas jest kształcenie stacjonarne. Nie ulega jednak wątpliwości, że sprzęt elektroniczny, kamery, mikrofony czy wszelkie platformy do komunikacji zdalnej z pewnością mogą być wykorzystywane w modelu hybrydowym.

Kamery mogą przydać się przy wszelkiego typu seminariach, konferencjach czy wydarzeniach, których publiczność może być przecież rozsiana po całym świecie. Z pewnością sprzęt ułatwi nam prowadzenie tego typu wydarzeń na profesjonalnym poziomie.” – podsumowuje Mariusz Śmiech, główny specjalista ds. inżynieryjno-technicznych w Akademii-Górniczo Hutniczej.

Technologia stanowi klucz do zwiększenia atrakcyjności zajęć, zapewnienia wsparcia wykładowcom i osiągania przez studentów lepszych wyników. Wprowadzając proste, ale skuteczne narzędzia cyfrowe, instytucje oświatowe z całego świata stają przed ogromną szansą, by nie tylko zagwarantować ciągłość nauczania, lecz także utrzymać konkurencyjność w zmieniającym się świecie, w którym studenci potrzebują równowagi między rozwiązaniami do nauki online i stacjonarnej.

 ***

Informacje o badaniu:

Ankietę zleconą przez Sony Professional Displays & Solutions przeprowadziły firmy 3Gem i SAPIO Research w dniach 6–17 września 2021 r. Wzięło w niej udział 3000 studentów i 154 decydentów IT z sektora szkolnictwa wyższego w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.,

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: