Pokolenie Silver Generation coraz bardziej cyfrowe

Pokolenie Silver Generation coraz bardziej cyfrowe

Ponad połowa posiadaczy wprowadzonej w maju br. Lokaty mobilnej ze stawką 6 proc. Alior Banku to osoby w wieku 60+, czyli tzw. Silver Generation. Jednocześnie, klientom po 60 r.ż., którzy wolą korzystać z obsługi w oddziałach, Alior Bank proponuje lokatę Nestor ze stawką 5 proc. w skali roku.

Silver Generation

Narodowy Bank Polski w kwietniu 2022 roku poinformował, że saldo lokat terminowych w sektorze bankowym wzrosło aż o 9,5 mld zł. Jest to największy wzrost od 2008 roku. Analitycy prognozują utrzymanie tej tendencji w najbliższym czasie.
Alior Bank oferuje wiele możliwości pomnażania oszczędności. Jedną z nich jest lokata mobilna na 100 dni z oprocentowaniem stałym 6 proc. w skali roku. Jest to propozycja, którą bank wprowadził na początku maja br. Jak wynika z danych banku, ponad 54 proc. posiadaczy lokaty to tzw. srebrne pokolenie (ang. Silver Generation), czyli klienci w wieku 60+.

Cyfryzacja Silver Generation

Badania przeprowadzone przez Instytut Polityki Senioralnej wskazują na to, że aż 91 proc. ankietowanych seniorów korzysta z usług finansowych online. Oprócz tego, blisko połowa z nich zakłada lokaty terminowe właśnie za pośrednictwem urządzeń cyfrowych.
Lokatę mobilną oferowaną przez Alior Bank można założyć wyłącznie w aplikacji Alior Mobile. Popularność tej oferty wśród klientów reprezentujących Silver Generation pokazuje wzrost zaufania osób starszych do rozwiązań oferowanych przez bankowość mobilną. Wzrasta także świadomość bezpieczeństwa i wygody stosowania aplikacji bankowych na co dzień.

Cieszymy się, że coraz więcej osób w wieku 60+ korzysta z bankowości mobilnej, jest to dla nas bardzo pozytywny sygnał i tendencja. Cyfryzacja kolejnych procesów jest obecnie całkowicie naturalnym kierunkiem. Dokładamy jednocześnie starań, by użytkowanie aplikacji mobilnej Alior Mobile było łatwe i przystępne dla wszystkich, bez względu na wiek. Ponad 5 proc. użytkowników aplikacji to klienci po 80 r.ż. – mówi Małgorzata Tomasikiewicz, dyrektor Działu Środków Powierzonych w Alior Banku.

Lokata mobilna Alior Banku skierowana jest do klientów, którzy po raz pierwszy dokonali aktywacji aplikacji mobilnej oraz posiadali konto osobiste w PLN i zgody marketingowe na 31 maja 2022 r. Klienci mogą otworzyć jedną taką lokatę, na maksymalną kwotę 20 tys. zł.
Jednocześnie, z myślą o klientach 60+, którzy preferują bankowość tradycyjną, Alior Bank przygotował Lokatę Nestor z terminem 15 miesięcy i stałym oprocentowaniem 5 proc. w skali roku, dostępną wyłącznie w placówkach Alior Banku. Klient może ulokować od 1 000 zł do 50 000 zł, bez ograniczeń co do liczby lokat. Odsetki od lokaty są kapitalizowane lub przelewane na rachunek klienta w Alior Banku co 3 miesiące, licząc od dnia otwarcia lokaty. Lokatę może otworzyć klient, który posiada w Alior Banku konto osobiste w PLN, z wyłączeniem rachunków w Kantorze Walutowym.
Dodatkowym warunkiem jest wpływ na to konto kwoty min. 1 500 zł, z rachunku w innym banku lub rachunku firmowego w Alior Banku, w miesiącu poprzedzającym lub bieżącym, do dnia otwarcia lokaty. W przypadku braku takiego wpływu, warunkiem jest złożenie w placówce pisemnej dyspozycji polecenia przelewu wynagrodzenia lub innego świadczenia na konto osobiste w Alior Banku.
Więcej informacji na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: