Cisco Cybersecurity Readiness Index – zagrożenia świata hybrydowego w Polsce

Cisco Cybersecurity Readiness Index

Zaledwie 7% firm w Polsce jest w pełni przygotowane na zagrożenia świata hybrydowego – wynika z badania Cisco Cybersecurity Readiness Index

Najważniejsze informacje:

  • Gotowość na cyberatak ma kluczowe znaczenie: aż 74% polskich respondentów w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy spodziewa się incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem, który zakłóci działalność ich firmy.
  • Nieprzygotowanie może słono kosztować: 59% respondentów z Polski stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem. W 18% przypadków straty wyniosły ponad 500 tys. USD. Krajowi respondenci mogą jednak mówić o dużym szczęściu – globalnie, aż 41% incydentów kończyło się szkodami szacowanymi na więcej niż 500 tys. USD. W Polsce natomiast, w ponad połowie przypadków (51%), zaatakowane firmy traciły co najmniej 100 tys. USD.
  • Na szczęście świadomość konieczności podjęcia działań na rzecz zwiększenia dojrzałości cyberbezpieczeństwa jest wysoka: 87% polskich uczestników badania stwierdziło, że ich organizacje planują zwiększyć budżet na bezpieczeństwo cybernetyczne o co najmniej 10% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Cisco Cybersecurity Readiness Index

Zaledwie 7% firm w Polsce może pochwalić się pełną dojrzałością swoich systemów cyberbezpieczeństwa – wynika z pierwszej edycji raportu Cisco Cybersecurity Readiness Index: Resilience in a Hybrid World.

Nowoczesne firmy muszą zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i danych bez względu na miejsce pracy. Raport podkreśla, że bez odpowiednich działań luki w zakresie cyberbezpieczeństwa będą się powiększać, dlatego wszystkie firmy, bez względu na wielkość, powinny przyłożyć większą wagę do zabezpieczenia swoich zasobów.

Test eufyCam 2 z HomeKit – bezpieczeństwo na każdym kroku

Firmy na dobre odeszły od stacjonarnego modelu pracy. Jeszcze do niedawna pracownicy korzystali z urządzeń biurowych, łącząc się z tą samą siecią każdego dnia. W obecnym hybrydowym świecie, pracownicy coraz częściej pracują z najróżniejszych lokalizacji, łącząc się z wieloma sieciami i uzyskując dostęp do aplikacji w chmurze. Generuje to ogromne ilości danych i stawia przed firmami nowe, niespotykane wcześniej wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Poziom dojrzałości cyberbezpieczeństwa firm w nowym, hybrydowym świecie

Raport Cisco Cybersecurity Readiness Index: Resilience in a Hybrid World mierzy przygotowanie firm w zakresie odporności cybernetycznej na nowoczesne zagrożenia. Pomiary te obejmują pięć głównych obszarów, które stanowią podstawę nowoczesnej obrony: tożsamość, urządzenia, sieć, aplikacje i dane. Łącznie składa się na nie 19 różnych kategorii rozwiązań i technologii.

W badaniu przeprowadzonym w 27 krajach przez niezależną agencję w formie podwójnie ślepej próby, poproszono o odpowiedzi 6700 liderów odpowiadających za cyberbezpieczeństwo w sektorze prywatnym. Mieli oni wskazać, które z rozwiązań cyberbezpieczeństwa wdrożyli w firmie lub na jakim etapie jest postęp prac. Firmy zostały następnie sklasyfikowane na cztery grupy w zależności od poziomu dojrzałości ich systemów cyberbezpieczeństwa: Początkujący, Średnio Zaawansowany, Zaawansowany i Dojrzały (ang. Beginner, Formative, Progressive i Mature).

Recenzja VIGI NVR1008H, VIGI C300HP i VIGI C400HP – ochrona, która nie zawodzi

Kluczowe wnioski z badania

Tylko 7% firm w Polsce znalazło się w grupie, której poziom cyberbezpieczeństwa można uznać za dojrzały, natomiast aż 72% jest na początkowym lub średnio zaawansowanym poziomie dojrzałości, czyli poniżej średniej. Dla porównania, w skali globalnej 15% firm znajduje się na etapie dojrzałym, a poniżej średniej jest 53% przedsiębiorstw. Ta luka jest znacząca, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że aż 82% respondentów na świecie i 74% w Polsce spodziewa się incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy.

Koszt bycia nieprzygotowanym może być wysoki – 59% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem, z czego w 51% przypadków straty przekroczyły 100 tys. USD, a w 18% przypadków aż 500 tys. USD. W skali globalnej, zbliżony odsetek przedsiębiorstw (57%) deklaruje incydenty, jednak przeciętnie skala wywołanych nimi strat była znacząco wyższa – tu aż 41% respondentów stwierdziło, że koszty dochodzenia, straty wizerunkowe czy utracone możliwości biznesowe przekroczyły 500 tys. USD.

Przejście do świata hybrydowego zasadniczo zmieniło krajobraz zagrożeń dla firm i spowodowało jeszcze większą złożoność cyberbezpieczeństwa. Organizacje muszą przestać podchodzić do obrony za pomocą mieszanki narzędzi punktowych, a zamiast tego rozważyć zintegrowane platformy, aby osiągnąć odporność na zagrożenia przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności. Tylko wtedy przedsiębiorstwa będą w stanie zamknąć lukę w gotowości na zagrożenia i podnieść poziom swojej dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa” – powiedział Artur Czerwiński, Dyrektor ds. Technologii w Cisco Polska.

Liderzy biznesowi muszą ustalić podstawowy poziom gotowości w ramach pięciu filarów bezpieczeństwa, aby zbudować wytrzymałe i odporne organizacje. Potrzeba ta jest krytyczna – 87% respondentów z Polski planuje zwiększyć swoje budżety na bezpieczeństwo o co najmniej 10% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed polskimi firmami. Złożona sytuacja geopolityczna oraz brak wystarczającej liczby specjalistów sprawiają, że presja jest tym większa. I choć wg naszego badania zaledwie 7% firm w Polsce można uznać za w pełni gotowe na zagrożenia hybrydowego świata, to jednocześnie to samo badanie pokazuje, że firmy mają świadomość konieczności zwiększenia inwestycji i podnoszenia poziomu swojej dojrzałości w tym obszarze” – komentuje Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce

Dojrzałość w ramach pięciu kluczowych filarów bezpieczeństwa z perspektywy Polski:

  • Tożsamość: jest to filar, w ramach którego krajowe firmy są najsłabiej przygotowane – 78% organizacji znajduje się na etapie początkowym lub średnio zaawansowanym;
  • Urządzenia: jest to filar, w którym najwięcej polskich firm osiągnęło dojrzałość cyberbezpieczeństwa – 20%;
  • Bezpieczeństwo sieci: aż 72% polskich firm znajduje się na etapie początkowym lub średnio zaawansowanym;
  • Obciążenie pracą aplikacji: tu też jest jeszcze wiele do poprawy – aż 77% organizacji znajduje się na etapie początkowym lub średnio zaawansowanym;
  • Dane: drugi najmocniejszy obszar – 17% firm posiada pełną odporność na zagrożenia.

Pełen raport dostępny pod linkiem poniżej: https://www.cisco.com/c/m/en_us/products/security/cybersecurity-reports/cybersecurity-readiness-index.html

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl