AXIS Body Worn Live – streaming z kamer w czasie rzeczywistym

AXIS Body Worn Live – streaming z kamer w czasie rzeczywistym

Axis Communications przedstawia funkcje AXIS Body Worn Live, która umożliwia strumieniowe przesyłanie wideo, dźwięku i metadanych z kamer nasobnych na żywo. Rozwiązanie wspiera operatorów w podejmowaniu trudnych decyzji w sytuacjach kryzysowych.

AXIS Body Worn Live

Niezwykła funkcja AXIS Body Worn Live umożliwia użytkownikowi kamery uruchomienie jednoczesnego strumieniowego przesyłania i rejestrowania danych. Operator otrzymuje powiadomienie o lokalizacji kamery na podstawie GPS i może w czasie rzeczywistym obserwować sytuację w aplikacji chmurowej, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji na podstawie otrzymywanych danych.

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Dzięki temu rozwiązaniu, podczas interwencji, łatwiej utrzymać bezpieczeństwo pracowników lub przeprowadzić konsultację, która pomoże np. obrać odpowiedni kierunek drogi. Operator może przeanalizować obraz i zwrócić osobie w terenie uwagę na niezauważony obiekt, który warto zabezpieczyć. Transmisja jest szyfrowana na całej trasie, możliwe jest także przypisywanie uprawnień powiązanych z rolami w celu ochrony integralności systemu.

Recenzja VIGI NVR1008H, VIGI C300HP i VIGI C400HP – ochrona, która nie zawodzi

Funkcja AXIS Body Worn Live (BWL) działa niezależnie od wybranego systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub dowodowym. Strumień danych może być kierowany do jednego lub większej liczby obserwatorów i wyświetlany na komputerach lub urządzeniach mobilnych. Dane są dostępne przez 24 godziny, a buforowanie zapobiega ich utracie w razie przejściowych zakłóceń transmisji. Kamery łączą się przez wstępnie skonfigurowaną sieć WiFi, samo rozwiązanie AXIS BWL oparte jest o platformę Microsoft Azure. AXIS BWL jest w pełni zgodne z wymogami RODO oraz regularnie aktualizowane.

Najważniejsze cechy:

  • Przechowywanie danych przez 24 godziny
  • Szyfrowanie na całej trasie
  • Buforowanie danych na wypadek przerwy w transmisji
  • Działanie niezależne od systemu VMS lub EMS
  • Platforma Microsoft Azure

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl