TRUMPF Huettinger wspiera młodych ludzi w Polsce

TRUMPF Huettinger, gigant technologiczny z polskim rodowodem wzmacnia współpracę z Politechniką Białostocką

Firma TRUMPF Huettinger, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wzmacnia współpracę z Politechniką Białostocką. Dla podlaskich studentów to doskonała okazja do nabycia różnorodnych, praktycznych umiejętności w przedsiębiorstwie z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem. Wielu z nich, po odbyciu praktyk zawodowych, uzyska szansę na stałe zatrudnienie.

TRUMPF Huettinger Polska

Wspólne działanie obu podmiotów jest kontynuacją wieloletniej współpracy – TRUMPF Huettinger współpracował z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej w ramach projektów wdrożeniowych oraz przy organizacji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską. Celem podpisanej pod koniec kwietnia 2023 umowy ramowej jest rozszerzenie tej współpracy poprzez m.in. intensywny rozwój wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz organizacja praktyk zawodowych dla studentów Politechniki.

Chcemy wspierać młodych ludzi, pokazywać im możliwe ścieżki rozwoju i praktyczne zastosowania zdobytej na uczelni wiedzy. Jestem pewien, że podpisane porozumienie zaowocuje nowymi możliwościami dla studentów Politechniki Białostockiej w postaci m.in. płatnych staży wakacyjnych, uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami naszej firmy czy planowanej w najbliższych tygodniach wizyty w siedzibie firmy w Zielonce pod Warszawą” – zaznacza dr inż. Paweł Ozimek, Prezes TRUMPF Huettinger.

Naszym Okiem: Huawei P60 pro – godny następca Huawei P30 Pro. Pamiętacie go jeszcze?

„To duża, międzynarodowa, innowacyjna firma, która w Polsce zajmuje czołowe miejsce w obszarze bardzo nowoczesnej energoelektroniki” – mówi dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, I Zastępca Rektor, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

– Jako uczelnia mamy silną reprezentację w tym obszarze, ale też chcielibyśmy, ażeby kontakty z nowoczesnym przemysłem były jak najlepsze. Studenci Politechniki Białostockiej będą mogli starać się o staże, praktyki w firmie, chcemy realizować prace dyplomowe, których tematy odpowiadają potrzebom firmy i są formułowane, wychodzą z firmy. Będziemy się starać składać wnioski, aplikować o jakieś wspólne projekty badawczo-rozwojowe. To drzwi, które niewątpliwie przyczynią się do poprawy zarówno jakości kształcenia, jak i do unowocześnienia badań naukowych realizowanych w uczelni.

 Poza praktykami zawodowymi i realizacją prac dyplomowych dla studentów, firma oferuje wsparcie uczelni, poprzez pomoc w wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych i naukowych oraz inicjowanie wspólnych działań promocyjnych z obszaru energoelektroniki, elektroniki, programowania i automatyki. Wykładowcy i pracownicy uczelni będą mogli liczyć na pomoc ekspertów TRUMPF Huettinger w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych oraz inicjowanie przez firmę wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

W TRUMPF Huettinger mamy pełną świadomość jak ważną częścią rozwoju są ludzie tworzący z pasją innowacyjne rozwiązania. Wśród naszych pracowników znajduje się już kilku doskonałych inżynierów, którzy wykształcenie zdobyli właśnie tutaj, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Ostatnie lata były okresem dynamicznego rozwoju naszej firmy. Jego skalę może zobrazować fakt, że w ostatnich 6 miesiącach zatrudniliśmy 40 inżynierów w samym tylko dziale badawczo – rozwojowym, powiększając tym samym zespół R&D do 200 osób.

Recenzja Canon 8X20 IS – pozwala przybliżyć świat

Nasze ambicje sięgają jednak znacznie dalej i jesteśmy przekonani, że przy wsparciu społeczności akademickiej będziemy w stanie jeszcze mocniej wypromować potencjał polskiej innowacyjności na całym świecie” – mówi dr inż. Marcin Żelechowski, Szef Działu Badawczo – Rozwojowego w TRUMPF Huettinger.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl