Demokracja UE w akcji – Też masz głos

Chcesz wesprzeć europejską inicjatywę obywatelską? Dzięki materiałom dla szkół młodzież może dowiedzieć się więcej o kształtowaniu demokracji w UE.

Z materiałów dla szkół „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”, które zostaną udostępnione 8 czerwca 2023 r., młodzi ludzie z całej Europy nauczą się, jak mogą wpływać na decyzje podejmowane przez UE

Materiały te zostały opracowane, aby pomóc uczniom szkół średnich poznać zalety współpracy transgranicznej i być może zaproponować własne inicjatywy kształtujące procesy demokratyczne w całej Unii Europejskiej.

Od 2012 roku zarejestrowano już 101 inicjatyw obywatelskich dotyczących różnych obszarów polityki – od ochrony środowiska, przez dobrostan zwierząt i ochronę konsumentów, po prawa podstawowe i społeczne.

„Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska” – materiały dla szkół

Demokracja UE w akcji - Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska

Interaktywne materiały z zakresu EIO dla szkół mają pomóc uczniom zdobyć informacje i umiejętności, dzięki którym mogą stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami Unii.

Materiały obejmują cztery części tematyczne, z których każda koncentruje się na innym zagadnieniu – od bardziej ogólnych informacji o Unii Europejskiej do konkretnych tematów i działań związanych z europejską inicjatywą obywatelską.

Materiały EIO dostępne są we wszystkich oficjalnych językach UE. Zakładają interaktywną pracę w grupach oraz pracę nad projektem.

Kto może zaproponować inicjatywę?

Z materiałów „Demokracja UE w akcji” uczniowie dowiedzą się, jak obywatele UE mogą współpracować ze sobą, aby ich głos został usłyszany.

Inicjatywy w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej mogą być proponowane przez grupy obejmujące co najmniej 7 państw członkowskich. Komisja Europejska najpierw weryfikuje inicjatywę pod kątem prawnym, a dopiero potem zezwala organizatorom na rozpoczęcie zbierania deklaracji poparcia.

Kiedy władze krajowe zbiorą i zweryfikują milion deklaracji, Kolegium Komisarzy przygotowuje oficjalną odpowiedź informującą, jakie działania zostaną podjęte, a jakie nie i dlaczego.

 

EIO w Polsce

Z ponad 900 organizatorów, którzy zaproponowali 101 europejskich inicjatyw obywatelskich, 38 pochodzi z Polski. W całej UE do tej pory zebrano ponad 18 milionów deklaracji poparcia, z czego około 537 000 w samej Polsce.

100. inicjatywa EIO

W kwietniu 2023 roku zarejestrowano 100. inicjatywę obywatelską. Inicjatywa ta, w ramach której zbieranie deklaracji rozpoczęto 30 maja, jest zatytułowana: „Połączenie wszystkich europejskich stolic i mieszkańców siecią kolei dużej prędkości”.

Dołączyła ona do ośmiu innych inicjatyw, w ramach których obecnie zbierane są deklaracje. Ponieważ nowe inicjatywy obywatelskie są nieustannie przesyłane i rejestrowane, 31 maja zarejestrowano 101. inicjatywę.

Sukces EIO: Ratujmy pszczoły i rolników! – milion deklaracji

Po zebraniu ponad miliona deklaracji inicjatywa Ratujmy pszczoły i rolników! skupiona na działaniach w kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku otrzymała pozytywną opinię ze strony Komisji Europejskiej.

EIO wzywa do:

  • Stopniowego wycofywania syntetycznych pestycydów do 2035 r.,
  • Przywracania różnorodności biologicznej w rolnictwie,
  • Wspierania rolników w przejściu na rolnictwo zrównoważone.

 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę i uznaje jej znaczenie, zwłaszcza że powiązane ze sobą kryzysy wynikające ze zmiany klimatu, zanieczyszczenia i utraty bioróżnorodności stanowią coraz większe wyzwania dla europejskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego.

Po uważnym rozpatrzeniu wniosku Komisja uznała, że istniejące przepisy już obejmują wiele z propozycji inicjatywy. Priorytetem jest zapewnienie terminowego przyjęcia, a następnie wdrożenia wniosków, które są obecnie negocjowane przez Parlament Europejski i Komisję. Ponad milion deklaracji poparcia dla tej inicjatywy obywatelskiej jest wyraźnym sygnałem i zachętą dla Komisji do utrzymania wysokiego poziomu ambicji wniosków.

 

W lipcu Komisja przedstawi odpowiedź na kolejne dwie zweryfikowane inicjatywy obywatelskie.

 

Dowiedz się więcej o EIO

Aby dowiedzieć się więcej o EIO, zapoznaj się z nowym odcinkiem podcastu CitizenCentral (dostępnego w serwisach Apple Podcasts, Spotify, Google PodcastsSoundcloud). W tym odcinku podcastu europoseł, nauczycielka szkoły średniej i członkini Komisji Europejskiej omawiają nowo opublikowane materiały EIO dla uczniów szkół średnich.

 

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl