Powstał Komitet ds. Metawersum

Powstał Komitet ds. Metawersum. Cel: wykorzystać jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów gospodarki cyfrowej. Inicjatorem powstania komitetu jest firma Meta, która – choć najbardziej znana jest jako właściciel Facebooka 

Komitet ds. Metawersum

Od 5 do 10 miliardów euro może być wart polski rynek metaverse w 2035 roku – wynika z wyliczeń firmy Meta[1]. Jego wzrost może wynieść nawet niemal 40 proc. w skali rok do roku, co czyni technologię metaświata jedną z najbardziej perspektywicznych i zyskownych. Aby w pełni wykorzystać szanse, jakie przed nami stoją, w ramach Związku Cyfrowa Polska zawiązano właśnie Komitet ds. Metawersum. 

Głównym zadaniem komitetu jest nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami, które wykorzystują i rozwijają metawersum – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Chcemy łączyć firmy, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe. Wspólne dyskusje ułatwią nam zrozumienie, w jakim kierunku zmierzają technologie oparte na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Pomogą nam też zdefiniować ich znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki – wyjaśnia Michał Kanownik.

W skład powołanego komitetu wchodzi szerokie grono przedstawicieli najważniejszych firm technologicznych, instytucji oraz świata naukowego nie tylko zrzeszonych w ramach Związku Cyfrowa Polska. Działaniami grupy kieruje Andrzej Horoch, ekspert immersyjnych technologii i metawersum, właściciel firmy Connected Realities.

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

– Do końca roku chcemy odbyć co najmniej cztery spotkania. Będziemy dyskutować na temat strategii rozwoju metawersum oraz regulacji prawnych min. w obszarach biznesu, edukacji, badań i wsparcia sektorów kreatywnych. Najważniejsze wnioski znajdą się w raporcie końcowym, który stanie się wzorem strategii rozwoju metawersum w Polsce – mówi Andrzej Horoch.

Recenzja D‑Link G416 – stacjonarny router 4G+ na urlopie

Metawersum pomoże rozwinąć także inne obszary gospodarki cyfrowej

Inicjatorem powstania komitetu jest firma Meta, która – choć najbardziej znana jest jako właściciel Facebooka – od wielu lat prowadzi prace nad rozwojem metaświata. Dlatego w inauguracji grupy wziął udział Markus Reinisch, wiceprezes Meta ds. polityki publicznej w Europie.

Jakub Turowski, dyrektor Meta ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreśla, że publikowane przez firmę raporty jasno wskazują na rosnącą rolę metawersum w gospodarce cyfrowej: – Wartość rynku VR i AR w Unii Europejskiej osiągnęła 7 mld euro w 2021 roku, a w ciągu najbliższych trzech lat ma wzrosnąć do 34 miliardów euro.

Wyliczenia dotyczące wpływu metawersum na europejską i polską gospodarkę nie pozostawiają złudzeń, że powinniśmy inwestować w rozwój tej technologii. Jej potencjał jest ogromny i zostanie osiągnięty jedynie wspólnym wysiłkiem, poprzez współpracę między firmami technologicznymi, decydentami, społeczeństwem obywatelskim i innymi – podkreśla Jakub Turowski.

Komitet ds. Metawersum

Kto może skorzystać z metawersum?

Choć o wykorzystaniu metawersum często myśli się w kategoriach rozrywkowych, do czego skłania nas bogactwo gier w rzeczywistości VR i AR, eksperci zwracają uwagę na ogromny potencjał dla biznesu. W Polsce realizuje się już wiele projektów związanych z wykorzystaniem immersyjnych technologii na potrzeby onboardingu i szkoleń pracowniczych (w raporcie firmy Meta czytamy, że trening nowego pracownika może być aż o 4 razy szybszy w metaświecie, niż poza nim), a także w projektowaniu, produkcji czy handlu produktami. Na metawersum coraz większą uwagę zwracają też banki (jednym z najbardziej znanych przykładów jest bank PKO BP, który na platformach Decentraland i Mazer stworzył cyfrową wersję warszawskiej Rotundy) oraz europejskie marki odzieżowe, tworzące wirtualne przymierzalnie i sklepy.

***[1] Zawarte w tekście dane pochodzą z raportu Meta „The metaverse and the opportunity for the European Union”, maj 2023, dostęp: https://es.prsts.de/c/c1A/m9_W/yPr7u28ydDJC0T_0SZTM93/qq7/L/F/8b19e5a5

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl