Co trzeci rodzic wydaje więcej niż 11 000 zł rocznie na edukację dziecka

  • 33 proc. rodziców uczniów stwierdziło, że w ubiegłym roku szkolnym na edukację jednego dziecka wydało więcej niż 11 000 zł – wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”.
  • Koszty te obejmują wszystkie wydatki związane z nauką, takie jak zakup potrzebnych przyborów, podręczników i zeszytów, płatne korepetycje i zajęcia dodatkowe, wycieczki szkolne itp.
  • Dużym, corocznym obciążeniem dla rodziców uczniów jest sama wyprawka szkolna. Jak wynika z badania banku, w tym roku większość z nich zamierza pokryć ją z bieżących dochodów (79 proc.), jednak spora część planuje w tym celu skorzystać z rządowych programów np. 300+ (57 proc.).

Ponad 11 000 zł, tyle na edukację jednego dziecka w całym ubiegłym roku szkolnym wydał co trzeci rodzic ucznia, wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”. W tej grupie znalazło się najwięcej osób z wysokimi dochodami – 52 proc. zarabiających od 5 000 do 6 999 zł netto i 55 proc. z dochodami od 7 000 zł netto w górę miesięcznie.

Tę odpowiedź wybrało również 47 proc. 50-59 latków i 43 proc. mieszkających w małych miastach do 50 tys. mieszkańców. W drugiej kolejności rodzice dzieci w wieku szkolnym wskazywali sumę od 7001 do 9000 zł (21 proc.). Ten przedział najczęściej wymieniali 18-29 latkowie (62 proc.) oraz zarabiający od 3000 do 3999 zł na rękę (32 proc.). Pod względem miejsca zamieszkania byli to najczęściej respondenci ze średnich miast od 50 do 250 tys. osób (27 proc.).

Z kolei 18 proc. rodziców uczniów wskazało, że w ubiegłym roku szkolnym na edukację jednego dziecka przeznaczyło nie więcej niż 5000 zł netto – komentuje Paweł Jurczyk, Menadżer Produktu – Kredyt Gotówkowy z Santander Consumer Banku.

W tej grupie było najwięcej zarabiających od 2000 do 2999 zł na rękę (40 proc.) oraz osób w wieku 18-29 lat (35 proc.). Co ciekawe, często odpowiadali tak także rodzice uczniów mieszkający w metropolii powyżej 250 tys. mieszkańców (28 proc.). Może mieć to związek z większymi możliwościami znalezienia darmowych opcji wspierających naukę pociechy w porównaniu do osób mieszkających w mniejszych miejscowościach.

 W dalszej kolejności 12 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym zadeklarowało, że w ubiegłym roku na edukację jednego z nich przeznaczyło pomiędzy 5001 a 7000 zł, a 9 proc. od 9001 zł a 11 000 zł.

Test Logitech MX Keys S – zamień mowę na tekst, wycisz/wyłącz mikrofon i menu z emoji

Wyprawka szkolna? Wielu odkłada na nią z wyprzedzeniem

W badaniu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”, zapytaliśmy rodziców uczniów również o to, w jaki sposób zamierzają pokryć koszty wyprawki szkolnej na rok 2023/24. Większość planuje przeznaczyć na ten cel bieżące dochody (79 proc.). Nie brakuje jednak tych, którzy chcą wesprzeć się programami rządowymi. Ponad połowa zamierza wydać na wyprawkę szkolną środki z programu 300+ (57 proc.), a 43 proc. z 500+. Wielu rodziców dzieci w wieku szkolnym musi jednak odkładać na ten cel pieniądze z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem (18 proc.).

Powyższe dane pokazują, że edukacja dziecka, w wieku szkolnym, wiąże się z wieloma wydatkami obciążającymi  budżet rodziny. Warto jednak pamiętać, że wesprzeć w zakupie wyprawki szkolnej i pokryciu pozostałych wydatków ucznia (np. wyposażenia jego pokoju w niezbędne do nauki biurko, fotel czy laptopa) może pomóc dobrze dobrane finansowanie, np. kredyt równoratka z okrągłą, stałą ratą na kwotę 5000, 10 000 lub 15 000 zł albo kredyt online z kodem „szkoła” od 1000 do 5000 zł z 0 zł prowizji   – komentuje Paweł Jurczyk, Menadżer Produktu – Kredyt Gotówkowy z Santander Consumer Banku.

***

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1004.

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl