Wrześniowa lista refundacyjna – dobre wiadomości

Wrześniowa lista refundacyjna przyniosła kolejne dobre wiadomości dla pacjentów z rakiem płuca

Od 1 września na liście leków refundowanych znajdą się nowe substancje w leczeniu raka płuca, między innymi atezolizumab przeznaczony dla pacjentów z wczesną postacią niedrobnokomórkowego raka płuca jako adjuwant po radykalnej resekcji guza, lorlatynib jako lek trzeciej generacji w pierwszej linii leczenia pacjentów z NDRP z mutacją w genie ALK, czy sotorasib w drugiej i kolejnych liniach leczenia pacjentów z NDRP z mutacją G12C w genie KRAS.

– To świetna wiadomość dla naszych pacjentów jak i całego środowiska medycznego. Refundacja otwiera nowe możliwości terapeutyczne, zwiększa szanse na skuteczne leczenie oraz przyczynia się do podniesienia jakości opieki nad chorymi. Jest to kolejny ważny krok w poprawie dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia raka płuca. Aktualnie dzięki zastosowaniu terapii molekularnych i immunoterapii na wczesnym etapie zaawansowania, możemy mówić nie tylko o istotnym obniżeniu ryzyka nawrotu choroby nowotworowej, ale o leczeniu podejmowanym z intencją wyleczenia – wyjaśnia Aleksandra Wilk, dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY.

To dzięki staraniom i życzliwości Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, za które z całego serca w imieniu pacjentów dziękuję, wejście tych nowych terapii staje się faktem. Wspólnie tworzymy przyszłość, w której zmagania z rakiem płuca stają się coraz bardziej skuteczne i dają pacjentom szansę na powrót do zdrowia, aktywności zawodowej i społecznej – dodaje.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl