Bank Pocztowy – mDowód wystarczy do potwierdzenia tożsamości

Bank Pocztowy, w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji oraz z partnerem technologicznym – firmą Digital Gateways, od września br. wprowadza możliwość korzystania z mobilnego dokumentu mDowód. Tym samym Bank Pocztowy znalazł się wśród banków, w których klienci mogą potwierdzać tożsamość mDowodem
z aplikacji
mObywatel.  Możliwość posługiwania się w placówkach mobilnym dokumentem tożsamości mDowód zastąpi konieczność posiadania przy sobie dowodu plastikowego.

mDowód

Od września br. klienci w placówkach Banku Pocztowego nie będą musieli posiadać przy sobie tradycyjnego dowodu osobistego (koniecznego dotychczas np. do założenia rachunku czy wzięcia kredytu) – wystarczy dowód w postaci mobilnej. Ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel obliguje do przystosowania procesów i systemów do nowego rozwiązania, jakim jest możliwość potwierdzania tożsamości Klientów z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.

Zgodnie z terminami przyjętymi w ustawie o aplikacji mObywatel jesteśmy zobowiązani do potwierdzania tożsamości Klientów z wykorzystaniem aplikacji mObywatel w placówkach banku od września. Po wdrożeniu mDowodu pracownik banku może przedstawić klientowi specjalny kod QR i poprosić go o zeskanowanie w swojej aplikacji oraz o wyrażenie zgody na przekazanie danych do Banku Pocztowego. Kolejno nastąpi weryfikacja przez pracownika placówki, który uzyska dostęp do dowodu mobilnego klienta i zweryfikuje tożsamość osoby.

W kolejnych etapach projektu, Bank Pocztowy planuje wdrożenie korzystania z mDowodu dla Klientów  w procesach zdalnych – informuje Jarosław Gawroński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Bankowości Cyfrowej Banku Pocztowego, Kierownik Projektu mObywatel.

 Weryfikacja mDowodu w Banku Pocztowym od września br. jest możliwa dzięki aplikacji www – mObywatelConnect, przygotowanej przez Digital Gateways (mObywatelConnect). 

– Bank Pocztowy, wybierając naszą aplikację mObywatelConnect do obsługi mObywatel2.0, będzie w stanie w pełni bezpiecznie weryfikować tożsamość swoich klientów za pomocą mDowodu. Nasze rozwiązanie zapewnia potwierdzenie autentyczności osób oraz zabezpieczenie śladu audytowego dla całego procesu bankowego, korzystając z kwalifikowanych usług.

Bank otrzymał od nas gotowe komponenty, co bardzo przyspiesza proces instalacji aplikacji w infrastrukturze banku. Ponadto, wdrożona aplikacja mObywatelConnect do weryfikacji mDowodu w placówkach bankowych, to unikalne rozwiązanie, które ma na celu usprawnienie procesów bankowych i zapewnienie klientom Banku Pocztowego oraz samemu Bankowi wyższego poziomu bezpieczeństwa – powiedział Paweł Jaskulski, Dyrektor Zarządzający Digital Gateways.

 mDowód to cyfrowy dokument tożsamości, który nie jest tożsamy z elektronicznym odpowiednikiem „plastikowego” dowodu osobistego (również udostępnianym w aplikacji mObywatel). mDowód to odrębny dokument tożsamości posiadający swój własny numer, serię, datę wydania i termin ważności. Dokument ten nie uprawnia do przekroczenia granicy, nie może być wykorzystany przy wydaniu nowego dowodu osobistego oraz nie może być wykorzystany w sytuacjach określonych specjalnym rozporządzeniem.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl