Nokian Tyres w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego

Nokian Tyres podejmuje wobec Baltic Sea Action Group (BSAG) zobowiązanie w sprawie Morza Bałtyckiego na lata 2023–2026. Zobowiązanie Nokian Tyres skupia się na współpracy z inicjatywą BSAG Ship Waste Action. Celem inicjatywy jest określenie modelu operacyjnego, w ramach którego wody odpadowe ze statków towarowych będą spuszczane w portach, a rozwiązania z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym umożliwią wykorzystanie zawartych w nich substancji.

Spuszczanie ścieków ze statków towarowych do morza jest nadal legalne, wielu spedytorów może nawet nie wiedzieć, że wody odpadowe z ich transportów prawdopodobnie skończą w Bałtyku. Chcemy przyczynić się do zmiany tej praktyki. Przeniesienie ścieków z transportu morskiego na ląd zmniejsza obciążenie dla środowiska ze strony naszego łańcucha dostaw i przyczynia się do naszych wysiłków w dziedzinie zrównoważonego rozwoju – mówi Teppo Huovila, wiceprezes do spraw jakości i zrównoważonego rozwoju (VP Quality and Sustainability) w spółce Nokian Tyres.

W ramach naszego zobowiązania oczekujemy, że statki towarowe zakontraktowane bezpośrednio przez firmę transportową będą spuszczały ścieki w miejscach ich przyjmowania w fińskich portach. Zalecamy także naszym agentom pośredniczącym, aby stosowali tę samą zasadę, gdy zajmują się naszym towarem. Ship Waste Action należy do kryteriów mających wpływ na wybór firm przesyłowych w naszych przetargach na transport w przyszłości – mówi Huovila.

Globalna firma może mieć wpływ także poza Finlandią i Morzem Bałtyckim

Przez swoje zobowiązanie w związku z odpadami ze statków Nokian Tyres promuje także gospodarkę o obiegu zamkniętym. Spółka poprawia świadomość firm transportowych i pośredników w sprawie spuszczania wód odpadowych nie tylko w fińskich portach, ale także winnych portach bałtyckich. Dodatkowo firma poprawia świadomość własnych partnerów handlowych co do możliwości gospodarki o obiegu zamkniętym w kwestii ścieków ze statków również w przypadku swoich transportów morskich poza Bałtykiem.

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Nokian Tyres transportuje towary po wszystkich najważniejszych trasach morskich świata, więc zobowiązanie to wpływa na funkcjonowanie większej ilości firm transportowych, statków i portów. Środki podejmowane przez Nokian Tyres służą jako przykład i motywują inne firmy korzystające z transportu morskiego do promowania odpowiedzialnej spedycji – mówi Mia Hytti, szef projektu Marine Traffic w BSAG.

Baltic Sea Action Group to fundacja typu non-profit założona w Finlandii w 2008 roku, której celem jest odtworzenie dobrej równowagi ekologicznej w Morzu Bałtyckim przy zmieniających się warunkach klimatycznych. Zobowiązanie Nokian Tyres z sprawie Morza Bałtyckiego można znaleźć na witrynie internetowej BSAG. W ramach zobowiązania firma Nokian Tyres wspiera działania BSAG na rzecz Morza Bałtyckiego przez coroczną dotację.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl