Regulamin konkursu „Mobilna bitwa – edycja 7″

Regulamin konkursu „Mobilna bitwa – edycja 7″

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizatorami konkursu są: Mobilne Fotografie oraz TECHNOSenior .
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na:
  1. Stronach:
   1. TECHNOSenior – https://techno-senior.com/
   2. Mobilne Fotografie – https://mobilefoto.pl/
  2. Facebooku pod adresami:
   1. TECHNOSenior – https://www.facebook.com/technosenior
   2. Mobilne Fotografie – https://www.facebook.com/mobilnefotografie/
  3. Instagramie pod adresami:
   1. Mobilne Fotografie – https://www.instagram.com/stories/mobilnefotografie/
   2. TECHNOSenior – https://www.instagram.com/technoseniorpl/
  4. Twiterze pod adresami:
   1. Mobilne Fotografie – https://twitter.com/TymekNowak
   2. TECHNOSenior – https://twitter.com/TECHNOSenior1 (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com czy Instagram.com.
 3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: w terminie od 10.11.2023r. do 17.12.2023r. do godziny 23:59. nadsyłane będą zdjęcia, a w terminie do 07.01.2024r. zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 4. Konkurs: „Mobilna bitwa 7”, polega na kreatywnym wykonaniu fotografii na minimum jeden z poniższych tematów:
  • 1. Lustrzane odbicie
  • 2. Moja historia
  • 3. Z bliska
  • 4. Poza domem
  • 5. Gdy zajdzie słońce
  • 6. Aromaty jesieni
  • 7. Spacer
  • 8. Przy pracy
  • 9. Kształty i kolory
  • 10. W deszczu
  • 11. W oknie
  • 12. Architektura
  • 13. Cisza
  • 14. Radość
  • 15. Neonowo (zwanym dalej Pracą Konkursową).

5. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy czytelnicy serwisów TECHNOSenior oraz Mobilne Fotografie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnik musi być fanem co najmniej jednego z profili społecznościowych jednego lub kilku organizatorów: TECHNOSenior i Mobilne Fotografie.
 2. By wziąć udział należy:
  • zamieścić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym (Post konkursowy można odnaleźć na Facebooku wszystkich powyższych serwisów). Pod zdjęciem umieść komentarz, którego tematu dotyczy zdjęcie oraz informację z jakiego telefonu je wykonano.
  • lub wrzucić zdjęcie na Instagramie z tagiem #mobilnabitwa7 oraz oznaczeniem na zdjęciu konta @technoseniorpl (lub @dkisiala) lub @mobilnefotografie. Konto musi być publiczne. Pod zdjęciem umieść komentarz, którego tematu dotyczy zdjęcie oraz informację z jakiego telefonu je wykonano.
  • lub wysłać zdjęcie na maila konkursowego konkurs@technosenior.pl lub kontakt@mobilefoto.pl. Pod zdjęciem umieść komentarz, którego tematu dotyczy zdjęcie oraz informację z jakiego telefonu je wykonano.
  • lub wrzucić zdjęcie na Twittera z tagiem #mobilnabitwa7 oraz oznaczeniem na zdjęciu konta @technosenior1 (lub @dkisiala) lub @TymekNowak. Konto musi być publiczne. Pod zdjęciem umieść komentarz, którego tematu dotyczy zdjęcie oraz informację z jakiego telefonu je wykonano.
 3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć.
 4. Zdjęcie może być wykonane przed startem konkursu, ale musi być wrzucone na media społecznościowe tylko w dniach trwania konkursu. Stare zdjęcia, które zostaną wrzucone poza datami trwania konkursu i tylko oznaczone nie będą brane pod uwagę.
 5. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa właściciela, została wykonana telefonem komórkowym i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
 6. Autor zezwala na publikację zdjęć i wykorzystania ich w przyszłości na blogu i portalach społecznościowych techno-senior.com oraz https://mobilefoto.pl/.
 7. Wybór najciekawszych zdjęć dokonywany jest wspólnie przez redakcję TECHNOSenior oraz Mobilne Fotografie, oraz przedstawicieli Motoroli Polska, przy współudziale Internautów, którzy pod każdym zdjęciem mogą wypowiadać się na temat danego zdjęcia i je oceniać.
 8. Z wybranych zdjęć powstanie galeria, która ukaże się na portalach TECHNOSenior oraz Mobilne Fotografie, a autorzy najciekawszych z nich otrzymają nagrody. Z zastrzeżeniem, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

NAGRODY

Test Motorola moto g14 – trochę luksusu, nie narażając budżetu

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Test Motorola moto g54 5G – tanio dla rozrywki i foto

 1. Nagrodami w konkursie: „Mobilna Bitwa 7są następujące nagrody przekazane od Motorola Polska.
  1. Miejsce 1 – Smartfon Motorola moto g54 o wartości 999 zł
  2. Miejsce 2 – Smartfon Motorola moto g14 o wartości 699 zł
  3. Miejsce 3 – MotoPudło z foto gadżetami o wartości ok 400 zł
  4. Miejsca 4,5 i 6 – MotoGadżety (koszyk piknikowy i koszulka) o wartości  ok 120 zł każdy pakiet
 2. Organizatorzy zapewniają sobie możliwość dodania kolejnych nagród w trakcie trwania Konkursu.
 3. Nagrody zostaną wysłane na podany adres za pośrednictwem kuriera. Z zastrzeżeniem, że wysyłka nagród możliwa jest tylko na terenie Polski.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody za pomocą informacji na stronie konkursowej oraz w wiadomości prywatnej w medium społecznościowym, w którym laureaci zamieścili swoją pracę.
 5. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli Organizator Konkursu nie otrzyma, w przeciągu 7 dni informacji na temat Uczestnika – adresu mailowego, adresu do wysyłki, numeru telefonu itp.
 6. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody po potrąceniu kwoty podatku dochodowego.
 7. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 2000,- PLN.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 9. Zdobywca nagrody w Konkursie, wyłoniony zostanie w terminie do 07.01.2024r. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wyłonienia Zdobywców Nagród. Imiona i nazwiska (Nick w medium społecznościowym) zdobywców Nagród w Konkursie, zostaną opublikowane na stronie internetowej i portalach społecznościowych TECHNOSenior, Mobilne Fotografie oraz NolifeStyle.
 10. Nagrody zostaną wysłane do Zdobywców do 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu poprzez podanie adresu E-mail oraz Imiona i nazwiska lub Nick’a, a warunkiem niezbędnym dla otrzymania nagrody jest dodatkowo podanie prawdziwych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, kodu pocztowego w trakcie kontaktu Organizatora ze zwycięzcą nagrody, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika do celów Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle bądź niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu powoduje wykluczenie z Konkursu.
 2. Zwycięzcy Nagród w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska lub Nick’a  na stronach Konkursu.
 3. Polityka prywatności i Ochrona Danych Osobowych:
  1. TECHNOSenior – https://techno-senior.com/polityka-prywatnosci/
  2. Mobilne Fotografie – https://mobilefoto.pl/polityka-prywatnosci/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 2. Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs@technosenior.pl, kontakt@mobilefoto.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora do dn. 31.01.2024. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 7 dni roboczych.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz w serwisie internetowym pod adresem
  1. TECHNOSenior – https://techno-senior.com/regulamin-konkursu-mobilna-bitwa-edycja-7/
  2. Mobilne Fotografie – https://mobilefoto.pl/regulamin-konkursu/

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl