POLCOVID-19 – skuteczność lockdownu, kto się izolował, a kto nie?

Czy faktycznie Polacy dystansowali się społecznie w okresie tzw. lockdownu? Kto najczęściej odczuwał objawy choroby? Na te pytania odpowiedź przynosi aplikacja POLCOVID-19 stworzona przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz firmy IMAGENE.ME. Tysiące użytkowników przez dwa miesiące największej izolacji odpowiadało na pytania dotyczące występujących u nich objawów tj. kaszel czy gorączka oraz podejmowanych aktywności. Jak się okazało, dolegliwości najczęściej odczuwały te osoby, które nie stosowały się do oficjalnych zaleceń.

POLCOVID-19

Stworzona przez polskich naukowców bezpłatna aplikacja webowa POLCOVID-19 miała za zadanie pomóc Polakom w przeprowadzeniu samooceny swojego stanu zdrowia bez wychodzenia z domu. Na podstawie wypełnionych ankiet w aplikacji (dotyczących zaobserwowanych objawów) powstała wirtualna mapa, która pokazała występowanie objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem w najbliższej okolicy (np. na poziomie miasta czy powiatu). Ponieważ użytkownicy odpowiadali także na pytania dotyczące podejmowanych aktywności, naukowcy byli w stanie je połączyć i wyciągnąć pewne wnioski z otrzymanych w ten sposób danych.

Najwięcej objawów wśród osób korzystających z transportu publicznego

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Użytkowników aplikacji pytano m.in. o występowanie objawów charakterystycznych dla COVID-19. Dane za okres 7 kwietnia – 15 czerwca 2020 r. pokazują, że wśród użytkowników aplikacji POLCOVID-19, deklarujących, że nie widzą konieczności izolowania się i nie zamierzają rezygnować z dotychczasowych aktywności społecznych, aż 21% stanowiły osoby, które wskazywały na wystąpienie gorączki lub stanu podgorączkowego. Przełożenie na wyniki miał także wybierany przez użytkowników sposób transportu. 27% osób przemieszczających się transportem publicznym stanowiły osoby deklarujące w ankiecie występowanie kaszlu. Jest to istotnie wyższy wynik w porównaniu z innymi, indywidualnymi środkami transportu (zalecanymi w okresie izolacji). Dla samochodu odsetek ten nie przekraczał 15%.

Ostatnie miesiące pokazały, że wiele osób kwestionowało skuteczność izolacji. Wyniki zebrane przez aplikację POLCOVID-19 udowodniły istnienie silnej korelacji między występowaniem objawów infekcji a przestrzeganiem podstawowych zasad izolacji i dystansowania społecznego – im więcej ostrożności było w naszym zachowaniu, tym mniej objawów chorobowych odczuwaliśmy. To oznacza, że w kontekście nawracającego cyklicznie zagrożenia epidemicznego COVID-19, ale także innych chorób, takich jak grypa, zdecydowanie musimy przemyśleć nasze codzienne nawyki. Naturalnie, niepoważne byłoby zniechęcanie do korzystania z transportu publicznego czy zachowanie absolutnej izolacji – warto jednak pamiętać o środkach ostrożności, takich jak maseczki czy korzystanie z rękawiczek i płynów do dezynfekcji rąk – radzi dr hab. Mirosław Kwaśniewski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ekspert w dziedzinie badań DNA i medycyny spersonalizowanej, prezes firmy IMAGENE.ME.

Kto się izolował, a kto nie?

Na izolację zdecydowały się zwłaszcza osoby starsze, powyżej 60. roku życia. Ta grupa znacząco ograniczyła kontakty społeczne. Tylko 4% z nich deklarowało w ankiecie POLCOVID, że wychodziło do sklepu czy apteki równie często jak przed epidemią, a aż 30% nie wychodziło z domu w ogóle lub wychodziło sporadycznie, unikając skupisk ludzi. Co ciekawe, wysokie wskaźniki izolacji były zauważalne także w grupie młodzieży. Aż 68% osób młodych, między 15 a 19 rokiem życia ograniczyło wychodzenie z domu do minimum, co było najprawdopodobniej spowodowane zakazem wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Najmniej zdyscyplinowaną pod kątem przestrzegania zasad izolacji grupą społeczną okazały się osoby między 40 a 49 rokiem życia. Tylko 18% osób z tej grupy na pytanie „Jaki zasięg kontaktów z innymi osobami zachowujesz w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego?” zaznaczyło odpowiedź „wcale nie wychodzę” lub „wychodzę sporadycznie, ale unikam skupisk ludzi”.

***

Źródło: Aplikacja POLCOVID-19, www.polcovid.pl; dane za okres 07.04-15.06.2020 dla 5031 ankietowanych; analizy własne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i IMAGENE.ME S.A.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl