Światowy Dzień Środowiska – OPPO Sustainability Report 2022

W Światowy Dzień Środowiska, który przypada 5 czerwca, OPPO przedstawiło Sustainability Report 2022. Marka od 2020 roku podsumowuje postępy w osiąganiu wyznaczonych przez siebie celów na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przedstawia plany na najbliższą przyszłość, skupiając się na pięciu kluczowych obszarach. Są nimi: działalność i zgodność z przepisami, ochrona środowiska, dbanie o pracowników, dostępność innowacji oraz zaangażowanie w rozwój ekosystemu. Inicjatywa wpisuje się w misję OPPO: Technology for Mankind, Kindness for the World.
OPPO Sustainability Report 2022
OPPO, jako firma technologiczna działająca w ponad 60 krajach i regionach, konsekwentnie inwestuje w badania i rozwój. Przyświeca jej idea Virtuous Innovation, zgodnie z którą technologia ma być dostępna i użyteczna dla wszystkich ludzi. Stoją za nią konkretne działania – firmie OPPO przyznano do tej pory ponad 44 000 patentów (stan na 31 grudnia 2022 r.). W 2022 r. zgodnie z danymi Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), firma znalazła się wśród 6 czołowych podmiotów zgłaszających patenty w ramach Układu o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty, PCT).
OPPO chce walczyć z wykluczeniem cyfrowym
Zgodnie ze swoją misją Technology for Mankind, Kindness for the World, OPPO wierzy, że technologia powinna być dostępna i użyteczna dla wszystkich ludzi. Marka zobowiązuje się do zwiększenia integracji cyfrowej (tj. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) i zadbania o to, aby nikt nie został pominięty w erze transformacji cyfrowej. Z myślą o dzieciach OPPO wprowadziło w 2022 roku funkcję Kids Space w autorskim systemie ColorOS 13, która zapobiega nadmiernemu korzystaniu z gier mobilnych. Natomiast z myślą o starszych użytkownikach firma udostępniła funkcję Simple Mode, która ułatwia obsługę telefonu, dzięki możliwości zwiększenia ikon i czcionek oraz lepszego rozplanowania ikon na pulpicie.

Funkcja Simple Mode w smartfonach OPPO.

Dbaj o zdrowie z OPPO
Jednym z najważniejszych obszarów badań OPPO jest zdrowie, dlatego producent udostępnia użytkownikom technologie pomagające w jego monitorowaniu i prowadzeniu zdrowszego trybu życia. W 2022 roku, podczas INNO DAY 2022, firma wprowadziła na rynek OHealth H1, czyli swój pierwszy produkt pozwalający monitorować zdrowie. Jest to urządzenie wyposażone w sześć funkcji, wśród których znajduje się pomiar saturacji krwi, EKG, odsłuch płuc i serca, pomiar tętna, pomiar temperatury ciała oraz monitoring snu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

OHealth H1 monitoruje zdrowie całej rodziny.

OHealth H1 monitoruje zdrowie całej rodziny.

Dekarbonizacja do 2050 r.
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są nieodłącznym elementem strategii biznesowej OPPO. W 2022 roku firma zakończyła swoją pierwszą globalną inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie tych danych opracowano plan działania w zakresie dekarbonizacji i w lutym 2023 roku ogłoszono, że celem jest osiągnięcie neutralności węglowej dla całej działalności do 2050 r.
Plan rozwoju niskoemisyjnego.

Plan rozwoju niskoemisyjnego.

Pierwsze kroki zostały już podjęte i dotyczą opakowań smartfonów. Od 2022 roku do ich produkcji na rynek europejski OPPO wykorzystuje prawie 100% materiałów biodegradowalnych i 45% włókien pochodzących z recyklingu. Recykling e-odpadów od dawna jest ważną częścią zarządzania cyklem życia produktów. W 2022 roku w Chinach poddano recyklingowi 1,08 miliona telefonów o łącznej wadze 195 ton. W UE i innych regionach OPPO jest zaangażowane w program Green Dot, a także współpracuje z profesjonalnymi firmami recyklingowymi.

Zarządzanie cyklem życia produktów OPPO.

Zarządzanie cyklem życia produktów OPPO.

Plan dekarbonizacji objął również działalność ekologiczną w zakładach produkcyjnych, biurach i centrach danych. Dzięki inicjatywom w zakresie oszczędzania energii i redukcji emisji podjętych w 2022 roku, OPPO zmniejszy każdego roku o 6000 ton emisję gazów cieplarnianych z działalności operacyjnej. Odpowiada to ilości gazów cieplarnianych pochłanianych przez 3330 km kwadratowych lasu w ciągu roku. Ponadto od 2022 roku spółka OPPO AndesBrain (Binhai-wan Bay) IDC wykorzystuje w swojej działalności w 100% energię odnawialną.
Wsparcie innowacyjnych projektów
Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga opracowania długoterminowej strategii i skutecznego zarządzania. Dlatego OPPO powołało Komitet Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, którego zadaniem będzie kierowanie i regulowanie procesów rozwojowych firmy. Droga do realizacji celów na rzecz zrównoważonego rozwoju jest długa i wymaga znacznych wysiłków, jednak firma zobowiązuje się do współpracy z partnerami.
Co więcej, w maju 2022 roku uruchomiono projekt OPPO Inspiration Challenge mający na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostępnej technologii i zdrowia cyfrowego. Program ten umożliwił specjalistom technologicznym oraz przedsiębiorcom wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w życie. W rezultacie otrzymano 536 propozycji pochodzących z 39 różnych krajów i regionów. Projekty te obejmowały szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań, począwszy od zdrowia psychicznego aż po wady słuchu i specjalistyczne szkła dla osób niedowidzących.

W 2023 roku OPPO Inspiration Challenge kontynuuje swoje wsparcie dla globalnych przedsiębiorców i specjalistów technologicznych. Inicjatywa OPPO składa się z dwóch kategorii: „Inspiration for People” oraz „Inspiration for the Planet”, do których można zgłaszać innowacyjne rozwiązania koncentrujące się na zdrowiu cyfrowym, dostępnej technologii i technologii ekologicznej.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl