Alarmujące dane krzywdzenia seksualnego dzieci w Internecie

Raport nt. krzywdzenia dzieci w Internecie_WeProtect Global Alliance: 69% pośród badanych 18-latków z Polski doświadczyło w dzieciństwie przynajmniej jednego rodzaju krzywdy seksualnej w Internecie

dzieci w Internecie

Badania pokazują, że dwoje na troje dzieci w Europie doświadczyło krzywdy seksualnej w Internecie, co podkreśla pilną potrzebę wsparcia przez rządy nowych przepisów UE mających na celu ochronę dzieci w sferze cyfrowej

 

WeProtect Global Alliance, globalny ruch zrzeszający ponad 250 rządów, firm z sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którego celem jest zmiana globalnej reakcji na seksualne wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie dzieci w Internecie, opublikował przełomowe badanie przeprowadzone przez Economist Impact. Badanie rzuca światło na powszechną i alarmującą kwestię krzywdzenia seksualnego dzieci w Internecie w całej Europie, ujawniając pilne obawy, które wymagają natychmiastowej uwagi i działań. W badaniu wzięło udział 2000 18-latków z Francji, Niemiec, Holandii i Polski.

  • 57% ankietowanych z Polski zaznaczyło w ankiecie, że doświadczyło spotkania z dorosłym (nieznajomym lub znajomym), które angażowało ich w rozmowy o charakterze jednoznacznie seksualnym lub wysyłano im materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, 27% z nich doświadczyło tego w wieku 12 lat lub młodszym;
  • 81% respondentów w Polsce doświadczyło, że ktoś próbował rozmawiać z nimi na tematy seksualne za pośrednictwem ich telefonów komórkowych, a 58% z tych zdarzeń miało miejsce za pośrednictwem prywatnych wiadomości;
  • 85% ankietowanych z Polski usunęło lub zablokowało osobę, która kontaktowała się z nimi w celach seksualnych, zamiast zgłosić problem lub porozmawiać z osobą dorosłą;
  • Mniej niż połowa (47%) respondentów stwierdziła, że odpowiedzialna osoba dorosła była świadoma tego, co badani robili online, gdy mieli mniej niż 18 lat.

W badaniu wzięło udział 2000 18-latków z Francji, Niemiec, Holandii i Polski. Ta zamknięta ankieta online ujawniła, że:
Francja: 85% 18-latków we Francji doświadczyło tego, że ktoś próbował rozmawiać z nimi na tematy o charakterze jednoznacznie seksualnym lub wysyłał im materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym za pośrednictwem prywatnych serwisów do udostępniania zdjęć lub
filmów.

  • Niemcy: 73% 18-latków w Niemczech doświadczyło co najmniej jednego rodzaju krzywdy seksualnej w Internecie w dzieciństwie, co stanowi najwyższy odsetek wśród czterech badanych krajów.
  • Holandia: 43% respondentów w Holandii doświadczyło, że ktoś udostępnił im zdjęcia i/lub filmy o charakterze jednoznacznie seksualnym bez ich zgody, w porównaniu do średnio 30% w pozostałych trzech badanych krajach.
  • Polska: 57% ankietowanych z Polski zaznaczyło w ankiecie, że doświadczyło spotkania z dorosłym (nieznajomym lub znajomym), które angażowało ich w rozmowy o charakterze jednoznacznie seksualnym lub wysyłano im materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, 27% z nich doświadczyło tego w wieku 12 lat lub młodszym.

Recenzja XPG Summoner Mini i XPG Primer – zestaw dla graczy

Badania nad doświadczeniami z dzieciństwa 18-latków ujawniły głęboki wpływ szeregu krzywd seksualnych w Internecie, których doświadczyli. Doświadczenia te obejmowały: otrzymywanie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym od dorosłych w okresie dorastania, udostępnianie ich zdjęć bez ich zgody, bycie proszonym o zachowanie w tajemnicy relacji online o charakterze jednoznacznie seksualnym z dorosłymi oraz bycie proszonym o zrobienie czegoś o charakterze jednoznacznie seksualnym w Internecie, z czym nie czuli się komfortowo.

WeProtect Global Alliance jest zjednoczone w swojej niezachwianej misji ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w Internecie” – powiedział Iain Drennan, dyrektor wykonawczy WeProtect Global Alliance – “Europa stała się w ostatnich latach epicentrum hostingu materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, ale teraz ma szanse przewodzić globalnym wysiłkom na rzecz walki z tym wszechobecnym i pozbawionym granic przestępstwem. Zachęcamy przywódców politycznych we Francji, Niemczech, Holandii, Polsce i wszystkich państwach członkowskich UE do okazania zaangażowania w ochronę dzieci poprzez poparcie proponowanych przepisów UE oraz podjęcie zdecydowanych działań na szczeblu krajowym w celu zwalczania tego pilnego i szybko rosnącego zagrożenia”

WeProtect_Economist Impact_European online sexual harms study_report_Poland translation

WeProtect Master_PRL June 2023_Polish FINAL

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl