Plasmacluster a aktywność mózgu

Pierwszy na świecie raport o potencjalnym wpływie technologii Plasmacluster na aktywność mózgu.Walidacja wpływu autorskiej technologii Sharp na wydajność pracy człowieka poprzez pomiar funkcji mózgu[1]

Firma Sharp przeprowadziła wspólne badania nad technologią Plasmacluster z dr Goichi Hagiwarą, profesorem nadzwyczajnym Wydziału Nauk o Człowieku Uniwersytetu Kyushu Sangyo. Sharp jako pierwszy na świecie potwierdził potencjał wywoływania aktywacji mózgu poprzez ekspozycję na działanie technologii Plasmacluster emitującej jednocześnie jony dodatnie i ujemne.

Dzięki badaniom wykorzystującym pomiary fal mózgowych firma Sharp wykazała, że technologia Plasmacluster przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy i utrzymania koncentracji osób pracujących w pomieszczeniach lub prowadzących samochód oraz do poprawy efektywności ćwiczeń, wydajności treningu i wyników w e-sporcie .

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Na podstawie dotychczasowych wyników firma Sharp rozważała możliwość wpływu technologii Plasmacluster nie tylko na fale mózgowe, ale także na przepływ krwi w korze przedczołowej, która jest ściśle związana z koncentracją i poznaniem. Dlatego w tym badaniu Sharp użył urządzenia do pomiaru zmian w mózgowym przepływie krwi, a następnie porównał zmiany w następujących warunkach: gdy badani nie byli wyeksponowani na jony Plasmacluster i gdy byli na nie wyeksponowani.

Plasmacluster

W rezultacie zmiany w mózgowym przepływie krwi występujące podczas aktywacji mózgu zostały potwierdzone, gdy badani zostali wyeksponowani na działanie jonów Plasmacluster
i sugeruje się, że ta aktywacja mózgu przez technologię Plasmacluster przyczynia się do mechanizmu zwiększania efektywności pracy człowieka.

Test Sharp Tokyo – Snowy White DR-P420 – w kuchni, w parku na pikniku

Technologia Plasmacluster to technologia oczyszczania powietrza, która wykorzystuje te same jony dodatnie i ujemne, które występują w naturze. Wysoki poziom bezpieczeństwa i różnorodna skuteczność zostały potwierdzone przez badania przeprowadzane w niezależnych instytucjach badawczych w Japonii i poza nią przez ponad 20 lat.

Wraz z odkryciem potencjału technologii Plasmacluster do wywoływania aktywacji mózgu, firma Sharp będzie nieustannie weryfikować skuteczność i mechanizm jej wpływu na ludzi w celu zwiększenia jej niezawodności, a także będzie badać dodatkową skuteczność i możliwość zastosowania technologii Plasmacluster w nowych dziedzinach.

***

[1] Pomiar aktywności mózgu poprzez pomiar fal mózgowych i zmian w mózgowym przepływie krwi. Jest on używany nie tylko do podstawowych badań, ale także do prostej diagnozy mózgu

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl