TT PSC – grant na 2,8 mln zł na projekt AR

TT PSC – grant na 2,8 mln zł na projekt AR

Transition Technologies PSC (TT PSC), globalny integrator rozwiązań IT, otrzymał przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach unijnych funduszy, grant na ponad 2,8 mln zł na projekt AR – Rozszerzonej Rzeczywistości. Projekt Connected Worker, którego całkowita wartość opiewa na ponad 5,3 mln zł, będzie realizowany do końca sierpnia 2023 r.

„Przyznane dofinansowanie przeznaczymy na badania i rozwój innowacyjnego narzędzia, które zwiększa efektywność pracy zdalnej i dostarcza rozwiązania wspierające przedsiębiorców w nowych warunkach. Prace skupiają się wokół technologii Rozszerzonej Rzeczywistości” – mówi Szymon Bartkowiak, CEO w TT PSC.

Innowacyjne rozwiązanie TT PSC to odpowiedź na wyzwania, jakie ujawniła pandemia COVID-19, która  zmieniła dotychczasowe zasady współpracy zarówno w przemyśle produkcyjnym, serwisowym, jak i usługach użyteczności publicznej. Wśród nowych wyzwań pojawiły się m.in. kwestie radzenie sobie z pracą w sytuacji społecznego dystansu, ograniczenia służbowych delegacji i zmiany w zatrudnieniu.

„Wdrażając projekty cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach przemysłowych zauważyliśmy, że procesy produkcyjne, serwisowe, logistyczne, szkoleniowe, czy kontroli jakości wymagają coraz częściej zdalnego wsparcia lub nadzoru pracowników technicznych (tzw. „frontline workers”, czyli pracowników „pierwszej linii”). Umożliwienie współpracy na odległość, w trakcie odbywających się procesów przemysłowych, pozwala wejść na dużo wyższy poziom bezpieczeństwa, efektywności i jakości pracy dzięki szybkiemu rozwiązywaniu problemów, podnoszeniu kwalifikacji i niezależności w dostępie do informacji.

OPPO X 2021 – koncept rozwijanego smartfonu w naszych rękach

Obecnie stosowane rozwiązania do komunikacji przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników biurowych, a co za tym idzie – obarczone pewnego rodzaju ograniczeniami w kontekście wdrożenia ich w przemyśle. Rozwiązanie, które opracowujemy, odpowiada na potrzeby rynku rozszerzając mechanizmy komunikacji dla przemysłowych urządzeń nasobnych o system wizyjnego  mapowania przestrzennego dla szybkiej i dokładnej rekonstrukcji otoczenia pracownika w celu wzbogacenia go instrukcjami AR, niezależnie od mocy obliczeniowej urządzenia, którym posługuje się pracownik” dodaje Adam Gąsiorek, CTO w TT PSC.

Te ograniczenia to m.in. brak wsparcia dla przemysłowych urządzeń ubieralnych (obecne rozwiązania nie sprawdzają się podczas pracy z maszynami, infrastrukturą, świadczeniu usługi i zadań wymagających wolnych rąk), zależność od bibliotek ArCore i ArKit, mała skala mapowanej przestrzeni i krótki czas pracy na baterii (realne stosowanie AR ogranicza się do ok. 2-3 godzin).

„Jestem przekonany, że dzięki unikalnemu połączeniu technologii nasobnych, obsługi głosowej i akcelerowanych w chmurze algorytmów wizyjnego mapowania i pozycjonowania, technologia AR będzie znacznie szerzej i częściej wykorzystywana w przedsiębiorstwach przemysłowych. Dzięki temu ich pracownicy będą mogli w kontekstowy i wizualny sposób otrzymywać instrukcje pracy, zmniejszyć liczbę popełnianych błędów oraz szybko i bezpiecznie rozwiązywać problemy w trakcie współpracy na odległość (także w warunkach niskiej przepustowości).

Czy sterylizator UV nada się do dezynfekcji smartfona – sprawdziliśmy?

Rozwiążemy też kwestie ograniczonej mocy obliczeniowej czy krótkiego czasu pracy na baterii – dzięki wykorzystaniu chmury do obliczeń AR oraz łączności 3G/4G, a niebawem również i 5G. To wszytko podniesie efektywność i bezpieczeństwo pracy – również w warunkach izolacji czy zagrożenia epidemiologicznego, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości działania przedsiębiorstw” – mówi Adam Gąsiorek.

Projekt Connected Worker jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 i jest współfinansowany przez Unię Europejską  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje są dostępne na: https://ttpsc.com/pl/granty/

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: