Test Bose Noise Cancelling Headphones 700 – świetny dźwięk i redukcja szumów

Podłączenie mamy, zatem już za sobą. Teraz przejdźmy do kwestii sterowania. Tutaj mamy do dyspozycji kilka przycisków oraz płytkę dotykową. Wszystkie przyciski są umieszczone w dobrym miejscu i przede wszystkim są wyczuwalne i dobrze reagują na kliknięcia. Bardzo przyjemnie steruje się również na płytce dotykowej umieszczonej na prawym nauszniku. Klikanie, przesuwanie czy przytrzymywanie płytki działało dokładnie tak jak się tego spodziewałam.

Co więcej mamy tutaj wszystkie potrzebne funkcje – wznowienie / zatrzymanie muzyki, regulację głośności, przełączenie do następnego / poprzedniego utworu, odebranie / odrzucenie przychodzącej rozmowy itp. Pod tym kątem nie można narzekać. Przełączanie np. poziomów redukcji szumów na przycisku czy wywołanie agenta głosowego również zadziałało bez żadnych problemów.
To czego mi jednak zabrakło, to automatycznej pauzy po zdjęciu słuchawek z głowy. Muzyka niestety grała dalej.

Producent nie zapomniał również o aplikacji. Bose Music można pobrać ze sklepu Google Play oraz  App Store. Pozwala na:

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi
  • Podejrzenie poziomu naładowania baterii (szacunkowy czas odtwarzania)
  • Zmianę poziomu głośności
  • Zmianę poziomu redukcji szumów – od 0 – 10 poziomów
  • Zmianę ulubionych poziomów redukcji szumów, które zmieniamy na przycisku na lewym nauszniku – 3 pozycje
  • Zarządzanie połączeniami (lista sparowanych urządzeń, edycja, dodawanie nowego urządzenia)
  • Zmianę jakości odtwarzanego dźwięku – korektor graficzny oraz 4 predefiniowane ustawienia do wyboru
  • Konfigurację skrótu (naciśnięcie i przytrzymanie powierzchni dotykowej). Do wyboru mamy 3 opcje: monit głosowy o poziomie naładowania baterii, włącz/ wyłącz słowo aktywujące asystenta głosowego lub wznowienie muzyki na Spotify (aplikacja musi być zainstalowana na telefonie)
  • Przejrzenie porad
  • Zmianę konfiguracji: nazwa produktu, połączenia BT, Skróty, Redukcja szumów, Korektor dźwięku, Głos użytkownika (poziom wysoki, średni, niski, wył.), automatyczne wyłączenie (5m, 20 min, 40 min, 1 h, 3 h, nigdy), detekcja ruchu (słuchawki wyłącza się po 1 h niezależnie od bieżącego wyłącznika automatycznego), monity głosowe, język monitów (nie ma języka polskiego), informacje techniczne, pomoc
  • Sterowanie odtwarzaną muzyką

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl